Машински факултет чувар српске језичке културе

У најновијем издању књиге „Списи Одбора за стандардизацију српског језика XIX–XXI“, за период 2021-2023, Машински факултет у Београду је наведен као једна од ретких високошколских установа у области техничких наука која поклања велику пажњу неговању српске језичке културе и стандардизацији стручне терминологије, поштујући лингвистичке норме српског језика.

Као пример наведен је уџбеник „Бежична дистрибуција података“, аутора Горана Воротовића, Часлава Митровића, Саре Бацић, Јеле Буразер, Александра Бенгина и Милоша Јанузовића, наставника и сарадника на студијском модулу „Машинство и информационе технлогије“ при Катедри за ваздухопловство.

Књига је изашла 2022. године у издању Машинског факултета и штампана је на ћирилици, уз уважавање свих норми које прописују начин употребе стручне терминлогије у области информационих технологија.

У списима се, такође, наводи да Катедра за ваздухопловство Машинског факултета има изузетну сарадњу са Институтом за српски језик Српске академије наука и уметности (САНУ), која се одвија кроз консултације о употреби српског језика, неговању језичке културе и стандардизацији стручне терминологије.

(Сарадници Института за српски језик у посети Машинском факултету)

Одбор за стандардизацију српског језика сваке две годинеобјављује књигу Списа са свим одлукама о језичким недоумицама донетим у претходној години, извештајем о активностима и раду комисија, као и исечцима из новина, часописа и књига о лингвистичким питањима.

Одбор је основан 12. децембра 1997. године и окупља стручњаке и институције са српског језичког и говорног подручја који се научно баве изучавањем српског језика – ради језичког планирања које би водило адекватној језичкој политици и пракси, обезбеђивању статуса српског језика као националног, како би се планирали и истицали приоритети његовог проучавања ради осавремењивања стандарднојезичке норме.

Оснивачи Одбора за стандардизацију српског језика  су три академије наука и уметности (САНУ, ЦАНУ и АНУРС), Институт за српски језик САНУ и Матица српска, факултети из Србије, Републике Српске и Црне Горе на којимa се студира и изучава српски језик и Српска књижевна задруга. Један од основних задатака Одбора јесте очување и унапређење норми српскога језика, чије су основне карактеристике системност, полифункционалност, еластична и сврсисходност.

(Извор: Машински факултет)

Bookmark the permalink.

Comments are closed.