Dr Thor Henning Gulbrandsen – Сећање на изузетног човека и пријатеља

Међу нама постоје појединци чији се утицај осећа далеко изван установа где су радили и земаља у којима су живели. Dr Thor Henning Gulbrandsen је несумњиво био један од ових изузетних појединаца, чија је недавна смрт оставила празнину међу нама, његовим ближњима, колегама и пријатељима. Dr Gulbrandsen је био истраживач, стручњак, едукатор и покретач многих активности и пројеката у области унапређења енергетске ефикасности, наш искрени пријатељ и човек који је допринео унапређењу сарадње Машинског факултета у Београду, али и других унверзитетских и академских установа у Србији и Краљевини Норвешкој.

Давне 2001. године започет је први заједнички пројекат из области енергетске ефикасности, магистарске студије по старом програму „Одржива енергија и животна средина у Југославији“. То је био заједнички пројекат Машинског факултета Универзитета у Београду, Машинског факултета Норвешког универзитета за науку и технологију (NTNU) у Трондхајму и Института за енергетске технологије (IFE) у Кјелеру у Норвешкој, а dr Thor Henning Gulbrandsen је био један од одговорних.

Курс је трајао од 2001. до 2005. године и био је прави пример заједничког рада у којем је учествовало више од 40 предавача из Норвешке и Србије,  а 24 студената Машинског факултета је магистрирало у том периоду.  Dr Gulbrandsen  је заједно са професорима Машинског факултета предавао на предмету Processes and technology for Environment Protection. Био је искрен пријатељ нашим студентима који су боравили у ИФЕ, пружајући им несебичну подршку. Део студената је чак и угостио у својој кући током целог семестра колико је трајао њихов боравак у Норвешкој.

После овог првог пројекта, покренут је специјалистички курс „Управљање енергијом у индустријским предузец́има“ који је финансирала Влада Краљевине Норвешке, а којим је руководио dr Thor Henning Gulbrandsen. U okviru ovog kursa predavao je Energy Management and M&T i Economy, Profitability, calculations, cash flow, risk analysis, investments. То је био заједнички курс Машинског факултета Универзитета у Београду, Факултета за електротехнику и рачунарство Универзитета у Загребу и Института IFE.

Сарадња са норвешким институцијама наставила се креирањем докторских студија (2006-2009) по новом наставном програму “Одржива енергија и животна средина у земљама југоисточне Европе”. Овај пројекат докторских студија био је заједнички за Машински факултету Универзитета у Београду, Факултет за електротехнику и рачунарство Универзитета у Загребу и Машински факултету Универзитета у Источном Сарајеву, а са норвешке стране су учествовали предавачи са универзитета NTNU у Трондхајму и Института за енергетске технологије IFE, где је предавач такође био др Thor Henning Gulbrandsen.

Један од веома важних пројеката који је водио др Thor Henning Gulbrandsen је оснивање и развој Мреже за енергетску ефикасност у индустрији. По угледу на норвешку мрежу основана је Српска мрежа енергетске ефикасности у индустрији (SIEEN), у којој је активно суделовало 65 предузећа из индустрије Србије. Пројекат је подржан од стране норвешке владе и трајао је од 2002. до 2013. године. У оквиру активности SIEEN-a организовани су семинари и курсеви из области енергетске ефикасности за инжењере у индустрији – 8 једнодневних и тродневних семинара, као и петодневни курсеви за енергетске ревизоре у индустрији у 2009, 2011. и 2013. године и редовно је штампан билтен са примерима добре праксе.

И после завршетка свих заједничких пројеката и одласка у пензију, Thor Henning је наставио да се интересује за наш рад и за нас лично и за активности Машинског факултета. Оставио је значајног трага као виши енергетски саветник Норвешке дирекције за водне ресурсе и енергију (NVE) у либеријском Министарству рударства и енергетике (MME) од 2010. до 2015. године.

Био је не само ментор, већ и пријатељ, увек приступачан и увек спреман да подржи и усмери оне који траже знање у комплексној области енергетске анализе и права. Ми са Машинског факултета у Београду увек ћемо чувати сећања на овог несебичног човека.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.