Прикључи се пројекту „Студент ментор“

Студент ментор је пројекат Студентског парламента и Савеза студената Машинског факултета Универзитета у Београду, који се активно одржава од 2019. године.  Овај пројекат осмишљен је као подршка, провенствено, студентима прве године, да се што боље снађу на почетку студија.

Поред тога, циљ пројекта је побољшање комуникације међу студентима, не само међу бруцошима, него и њихове комуникације са старијим колегама, студентима виших година, који ће као и претходних година преузети улогу ментора.

Сваком ментору биће додељени студенти из смене коју је ментор похађао у првој години.  Задатак студента ментора је да млађе колеге упуте у свет високог образовања на бази свог искуства и практичних примера и пруже им неопходну подршку како би што ефикасније испуњавали своје академске обавезе.

Очекивања од Студента ментора:

  • да у првој недељи наставе успостави контакт са додељеним студентима и договори договори састанак са њима;
  • да са својим групом одржи најмање два састанка по семестру;
  • да буде ментор каквог би и сам желео у првој години.

Да би студент био ментор потребно је:

  • да је студент виших година ОАС и МАС;
  • да је комуникативан и посвећен својој групи студената.

Сви заинтересовани студенти могу да се пријаве кликом на ЛИНК, а рок за пријаву је понедељак, 04. септембар 2023. године, до 12 часова.

Студенти ментори биће бирани путем онлајн интервјуа. Сваки кандидат имаће свој термин који ће му бити накнадно јављен.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.