Примена симулацијe у инжењерском пројектовању

Појам симулације у инжењерству се дефинише као техника развоја и израде модела реалног система, чији је основни циљ проучавање понашања тог система под различитим условима, без ометања његове околине. Симулација обухвата широк спектар метода и апликација које опонашају реални систем, а њеном применом могу да се утврде особине тог система, без израде прототипа и спровођења дуготрајних мерења и оптимизацијског процеса. На тај начин постиже се ефективност и ефикаксност у раду, штеде време и ресурси и што је најважније, смањује се могућност грешака на реалном објекту.

О улози симулације у инжењерском пројектовању дискутовало се на једнодневном семнару под називом „Инжењерске симулације у дизајну“, који је одржан у уторак, 17. маја, на Машинском факултету у Београду, у организацији компаније „ECON Еngineering“ и Машинског факултета.

У оквиру семинара представљен је и софтверски пакет ANSYS, као и примери његове примене у истраживањима и инжењерској пракси у области механике флуида, дизајна и пројектовања машинских елемената и опреме.

Скуп је отворила проф. др Маја Тодоровић, продекан за међународну сарадњу и докторске студије Машинског фкултета, а присутне је поздравио и Гергел Липоци, директор продаје у компанији „ECON Еngineering“.

Јасминко Стрнад,  менаџер продаје софтвера кратко је информисао учеснике о темама семинара, а инжењери ECON Еngineeringа, Јанош Сеглетеш, Даниел Марца и Елизабет Стадлер, представили су  учесницима софтверске алате доступне академској заједници, као и преглед симулационих решења у динамици флуида, механици и електромагнетици.

Истраживачи Машинског факултета пренели су своја позитивна искуства у примени програмског пакета ANSYS и његових симулационих  решења у решавању различитих инжењерских проблема.

Проф. др Александар Грбовић са Катедре за ваздухопловство и актуелни продекан Машинског факултета за финансије, говорио је на тему „Structural analysis in ansys workbench“, а др Јелена Сворцан, ванредни професор на истој катедри, излагала је на тему „Engineering simulations by Ansys Fluent in the field of computational aerodynamics“. Др Милош Марковић, доцент на Катедри за системе наоружања одржао је презентацију на тему „Ansys Autodyn application in weapon systems“, а  др Дејан Јефтић, такође доцент на овој катедри, говорио је на тему „Ansys Fluent application in weapon systems“.

О развоју уз помоћ симулација говорио је Ведран Радиновић Лукић, менаџер за АМЕ симулацију у компанији Грундфос, која поклања изузетну пажњу примени симулације за испитивање и оптимизацију технолошких и производних процеса.

Семинар је окупио представнике академске заједнице, привреде, као и студенте с основним циљем успостављања сарадње у  области симулација, а било је речи о програмима студентске праксе, уз могућност запослења у компанији ECON Еngineering.

(Извор: Машински факулет)

 

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.