Обавештење за студенте уписане на интегрисане петогодишње студије, закључно са шк. 2005/06.год.

ЗАКОН О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ („ Сл.гласник РС “, бр.76/05; 100/07; 97/08; 44/10; 93/12; 89/13; 99/14; 45/15 и 68/16) је дефинисао рок за завршетак студија за студенте који су уписани на студије по прописима који су важили до ступања на снагу овог Закона.
Члан 123: СТУДЕНТИ УПИСАНИ НА СТУДИЈЕ ДО СТУПАЊА НА СНАГУ ОВОГ ЗАКОНА МОГУ ЗАВРШИТИ ОВЕ СТУДИЈЕ ПО ЗАПОЧЕТОМ НАСТАВНОМ ПЛАНУ И ПРОГРАМУ, УСЛОВИМА И ПРАВИЛИМА СТУДИЈА, НАЈКАСНИЈЕ ДО КРАЈА ШКОЛСКЕ 2015/2016. ГОДИНЕ (30.септембар 2016.)
По важећим прописима студенти који не заврше студије у наведеном року, имају право да наставе започете студије по новом студијском програму, усаглашавањем са новим наставним планом и програмом.
Београд, 10.03.2015.г.
Продекан за наставу
Проф.др Љубодраг Тановић

поделите...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Bookmark the permalink.

Comments are closed.