Летња пракса у НБС – Рок за пријаву продужен до 5. маја

Народна банка Србије традиционално организује праксу како би студентима приближила рад централне банке као институције од чијег пословања зависи стабилност финансијског система и како би их упознала с разноврсним функцијама које обавља. Поред тога, студенти ће имати прилику да у пракси примене теоријска знања и стекну пословно искуство у области централног банкарства.

фото: НБС

На летњу праксу, која ће се обавити од 3. јула до 31. августа 2023. године, Народна банка Србије ће примити до 30 студената четврте и пете године академских студија који студирају на високошколским установама акредитованим од стране Комисије за акредитацију и проверу квалитета, а који ће завршетком студија остварити најмање 240, односно 300 ЕСПБ бодова и то са следећих студијских програма или модула:

Економија и финансије; Економска анализа и политика; Финансије, банкарство и осигурање; Рачуноводство, ревизија и финансијско управљање; Пословна анализа и консалтинг; Пословно управљање; Примењена статистика и квантитативна анализа; Пословна информатика; Међународна економија и спољна трговина; Квантитативне финансије – IMQF, а основне студије завршене на економском, природно-математичком или електротехничком факултету; Квантитативна анализа (модул Економетрија или Статистика); Право; Софтверско инжењерство и информационе технологије; Инжењерство информационих система; Математика (модул Статистика, актуарска и финансијска математика, Информатика; Вероватноћа, статистика и финансијска математика; Примењена математика и Примењена математика – наука о подацима, Информационе технологије); студијски програми Факултета организационих наука – Информациони системи и технологије, Пројектни менаџмент, Технологије електронског пословања, Менаџмент и организација – финансијски менаџмент; Рачунарске науке; Студије наука безбедности; Машинско инжењерство (основне студије), Машинско инжењерство, модул Термотехника (мастер студије);

Уколико желите да стекнете практична стручна знања и искуство, а мотивисани сте да се кроз двомесечну праксу и осмочасовно радно време непосредно упознате с пословањем Народне банке Србије, потребно је да Дирекцији за људске ресурсе и организациона питања путем имејла letnja.praksa@nbs.rs или поштом, односно лично на адресу Београд, Краља Петра 12, с назнаком „За летњу праксу“, доставите следеће:

  • биографију и мотивационо писмо;
  • оригинално уверење, односно потврду високошколске установе с подацима о години студија и просечној оцени, односно успеху оствареном у току студија (за студенте из иностранства преведену на српски језик) – не старију од месец дана;
  • уверење о држављанству Републике Србије.

Рок за пријављивање је 05. мај 2023. године, након чега ће бити организована селекција пријављених кандидата који испуњавају основне услове.

О времену и месту тестирања студенти ће бити обавештени путем веб-сајта Народне банке Србије: www.nbs.rs.

Детаљније информације можете  да полгедате ОВДЕ.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.