Докторска дисертација на увид јавности

Докторска дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисертацији „МЕРНИ МЕХАТРОНИЧКИ СИСТЕМ ЗА НАДЗОР УГИБА ГРЕДНИХ СТРУКТУРА ПРАЋЕЊЕМ ДИЛАТАЦИЈА У ОСНОВНОМ МАТЕРИЈАЛУ“, докторанда Жељка Флајса, дипл. инж. грађ., налазе се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.