Докторска дисертација на увиду јавности

Докторскa дисертација и реферат Комисије о урађеној докторској дисертацији

НАПОНСКА АНАЛИЗА И ОПТИМИЗАЦИЈА СЛАГАЊА ЛАМИНА КОМПОЗИТНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ ДЕФИНИСАНЕ ГЕОМЕТРИЈЕ ЗА ЗАДАТЕ УСЛОВЕ ОПТЕРЕЋЕЊА (STRESS ANALYSIS AND OPTIMIZATION OF LAMINATE LAYUP OF DEFINED COMPOSITE STRUCTURE GEOMETRY UNDER GIVEN LOADING CONDITIONS) докторанда  ABDULRAZAG ABDALLAH ELMILADI, маст. инж. маш.

налазе се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана.

 Београд,  20.12.2021. год.

 

поделите...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Bookmark the permalink.

Comments are closed.