ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИСТУПНОМ ПРЕДАВАЊУ

Комисија за припрему реферата по расписаном конкурсу за избор једног доцента за ужу научну област Технологија материјала – машински материјали, заваривање и сродни поступци, односно Комисија за оцену приступног предавања, у саставу:

–     др Гордана Бакић, редовни професор – председник Комисије,

–     др Оливера Поповић, редовни професор,

–     др Радица Прокић-Цветковић, редовни професор,

–     др Александар Седмак, професор емеритус,

–     др Душан Арсић, доцент, Факултет инжењерских наука, Универзитет у Крагујевцу,

у складу са Правилником о извођењу приступног предавања при избору у звање наставника на Машинском факултету Универзитета у Београду, заказује приступно предавање дана 27.12.2021. године, у сали 514 на Машинском факултету, са темом „Микроструктурне промене у зони утицаја топлоте нелегираних и нисколегираних нискоугљеничних конструкционих челика и њихова корелација са метастабилним дијаграмом стања Fe-Fe3C“, следећим кандидатима:

–     др Ненаду Милошевићу, маст. инж. маш., са почетком у 11:00 часова,

–      др Бранки Раданов, дипл. инж. маш., научном сараднику, са почетком у 12:00 часова.

поделите...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Bookmark the permalink.

Comments are closed.