Mašinski fakulet i Grad Beograd zajedno na projektima za očuvanje životne sredine

Istraživači Mašinskog fakulteta u Beogradu i Grad Beograd zajedno rade na nekoliko značajnih projekata u oblasti ekologije i zaštite životne sredine. Jedan od njih je i projekat „Identifikacija i mapiranje divljih deopnija iz vazduha na teritoriji gradskih opština Palilula i Voždovac“. Osnovni cilj ovog projekta je uvođenje sistema monitoringa i mapiranja divljih deponija na čitavoj teritoriji Grada Beograda.

Tim povodom Mašinski fakultet je posetio gradonačelnik Beograda, prof. dr Zoran Radojičić, koji je na sastanku sa dekanom, prof. dr Vladimirom Popovićem i nastavnicima MF, istakao da Grad Beograd ima odličnu saradnju s našim fakultetom, posebno na projektima za očuvanje životne sredine.

Dekan Mašinskog fakulteta je gradonačelniku predstavio organizacionu strukturu studija mašinstva, kao i naučno-istraživačke kapacitete fakulteta, a na sastanku je bilo reči i o drugim inovativnim projektima na kojima rade istraživači i studenti MF.

Predstavljeni su i prvi rezultati projekta za lociranje i mapiranje divljih deopnija, koji bi trebalo da bude završen do kraja 2021. godine.

„Istraživači Mašinskog fakulteta su razvili kompletnu hardversko- softversku podršku koja omogućava unos inicijalnih podataka o divljim deponijama u izabranu centralnu bazu podataka, a na osnovu kojih će se kasnije izraditi katastar deopnija na celoj teritoriji grada“, rekao je dr Goran Vorotović, vanredni profesor Katedre za vazduhoplovstvo MF čiji istraživači i rade na ovom projektu.

Mašinski fakulet u Beogradu je u oktobru ove godine potpisao ugovor sa Sekretarijatom za zaštitu životne sredine za realizaciju nekoliko značajnijih ekoloških projekata, među kojima je i projekat za lociranje i mapiranje divljih deponija. Pored navednog, Mašinski fakultet i Grad Beograd sarađuju i u nizu projekata u vezi sa poboljšanjem funkcionisanja gradskog saobraćaja, kao i u vezi sa racionalnom potrošnjom goriva.

 

podelite...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Bookmark the permalink.

Comments are closed.