Пријава на конкурс за упис на мастер академске студије (МИ и И4.0)

Сваки кандидат који је обавио електронску претпријаву на линку http://pretprijava-mas.mas.bg.ac.rs/app/ пре одласка на шалтере Службе за студентске послове, потребно је да на једном од пултова у холу Машинског факултета 4. и 5. октобра у термину од 11:00 до 14:30 изврши проверу докумената и одштампа пријавни лист.

Потребна документа за конкурс за пријаву на мастер академске студије:

  • Пријавни лист (добијате га након провере на овом пулту)
  • Копија дипломе и додатка или уверења о завршеном студијском програму првог степена студија или уверење о положеним испитима (важи само за студенте МФ БГ)
  • Доказ о уплати накнаде за трошкове пријаве. Пример уплатнице:

  • Извод из матичне књиге рођених само за стране држављане и за кандидате рођене ван Републике Србије.

Након провере на пулту у холу машинског факултета кандидат одлази на шалтере службе за студентске послове ради електронске евиденције где добија потврду о пријави на конкурс за упис на мастер академским студијама!

поделите...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Bookmark the permalink.

Comments are closed.