Doktorske disertacije na uvidu javnosti

Doktorske disertacije i referati Komisija o urađenim doktorskim disertacijama

DINAMIKA ISPARAVANJA U VELIKIM ZAPREMINAMA TEČNOSTI  IZLOŽENIM VELIKIM SPECIFIČNIM TOPLOTNIM PROTOCIMA U GENERATORIMA PARE doktoranda  MILANA PETROVIĆA, mast. inž. maš.

TERMOMEHANIČKI ASPEKTI PROCESA SUŠENJA OSTATAKA IZ PROIZVODNJE SOKOVA doktoranda  MIHAILA MILANOVIĆA, mast. inž. maš.

PRIMENA MAŠINSKOG UČENJA I NIR SPEKTROSKOPIJE U CILJU MONITORINGA PACIJENATA NA HEMODIJALIZI doktoranda  VALENTINE MATOVIĆ, mast. inž. maš.

OPTIMIZACIJA FUNKCIONALNIH I UPRAVLJAČKIH PARAMETARA HIBRIDNOG POGONSKOG SISTEMA VOZILA JAVNOG GRADSKOG PREVOZA doktoranda  MARKA KITANOVIĆA, mast. inž. maš.

nalaze se u Biblioteci Mašinskog fakulteta na uvidu javnosti 30 dana.

Beograd,  09.07.2021. god.

 

 

 

                                                              

 

podelite...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Bookmark the permalink.

Comments are closed.