Докторске дисертације на увиду јавности

Докторске дисертације и реферати Комисија о урађеним докторским дисертацијама

ДИНАМИКА ИСПАРАВАЊА У ВЕЛИКИМ ЗАПРЕМИНАМА ТЕЧНОСТИ  ИЗЛОЖЕНИМ ВЕЛИКИМ СПЕЦИФИЧНИМ ТОПЛОТНИМ ПРОТОЦИМА У ГЕНЕРАТОРИМА ПАРЕ докторанда  МИЛАНА ПЕТРОВИЋА, маст. инж. маш.

ТЕРМОМЕХАНИЧКИ АСПЕКТИ ПРОЦЕСА СУШЕЊА ОСТАТАКА ИЗ ПРОИЗВОДЊЕ СОКОВА докторанда  МИХАИЛА МИЛАНОВИЋА, маст. инж. маш.

ПРИМЕНА МАШИНСКОГ УЧЕЊА И НИР СПЕКТРОСКОПИЈЕ У ЦИЉУ МОНИТОРИНГА ПАЦИЈЕНАТА НА ХЕМОДИЈАЛИЗИ докторанда  ВАЛЕНТИНЕ МАТОВИЋ, маст. инж. маш.

ОПТИМИЗАЦИЈА ФУНКЦИОНАЛНИХ И УПРАВЉАЧКИХ ПАРАМЕТАРА ХИБРИДНОГ ПОГОНСКОГ СИСТЕМА ВОЗИЛА ЈАВНОГ ГРАДСКОГ ПРЕВОЗА докторанда  МАРКА КИТАНОВИЋА, маст. инж. маш.

налазе се у Библиотеци Машинског факултета на увиду јавности 30 дана.

Београд,  09.07.2021. год.

 

 

 

                                                              

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.