Проф. др Владимир Поповић предложен за новог декана МФ

Наставно-научно веће Машинског факултета у Београду, већином гласова подржало је предлог Катедре за моторна возила да проф. др Владимир Поповић буде изабран за новог декана МФ у наредном мандатном периоду од три године ( од 1. октобра 2021. до 30. септембра 2024. године).

Чланови Наставно-научног већа Машинског факултета су тајним гласањем бирали између двојице кандидата, професора, Владимира Поповића и Александра Симоновића, а предлог да проф. Поповић буде изабран за новог декана добио је већину гласова већ у првом кругу.

Према процедури, предлог Наставно-научног већа да проф. Поповић буде изабран за новог декана, наредних дана биће упућен Савету Машинског факултета, који ће тајним гласањем донети коначну одлуку.

БИОГРАФИЈА ПРОФ. ДР ВЛАДИМИРА ПОПОВИЋА

Bookmark the permalink.

Comments are closed.