Panel 28: Digitalna platforma za I4.0 i njena primena u Srbiji – Čačak, 18. novembar

Fakultet tehničkih nauka iz Čačka slavi 60. godina strukovnih studija za inženjere i 45. godina postojanja Fakulteta (akademske studije). Povodom ovih jubileja, Fakultet, zajedno sa Naučno-tehnološkim parkom organizuje Panel o Industriji 4.0, kao onlajn događaj. Panel će biti održan 18. novembra, sa početkom u 11. sati, a ceo događaj možete onlijn preko you tube kanala Naučno-tehnološkog parka – https://ntpcacak.rs/. (POZIV I PROGRAM)

foto: PixabayIndustrija 4.0 je postala globalni Međunarodni projekat, od  2011. godine, kada je na sajmu Informatike, CEBIT u Hanoveru prvi put predstavljen Program naučno-tehnloškog razvoja nemačke industrije  pod nazivom Industrija 4.0. Do danas je svoje nacionalne programe za Industriju 4.0 donelo  37 zemalja u svetu.  (Evropa – 18 (EU)+3; Amerika –5; Afrika – 1; Azija i Okeanija – 8+2).

Srbija je svoj nacionalni Program za Industriju 4.0 usvojila 6. juna 2019. godina, na Četvrtoj međunarodnoj konferenciji o Industriji 4.0 –  AMP I4.0 2019, pod nazivom: Digitalna Platforma za Industriju 4.0 u Srbiji.

Prva panel diskusija o Industriji 4.0 u Srbiji održana je u novembru  2015. godine na Mašinskom fakultetu u Beogradu, koji je i inicirao početak najširih razgovora na ovu temu u našoj zemlji. Već sledeće, 2016. godine, održana je i prva Međunarodna konferencija – AMP I4.0, uz učešće vodećih svetskih stručnjaka za tehnološki razvoj. Od tada je održano ukupno pet konferencije, a  Beograd i Srbija svakog juna postaju centar svetske tehnološke elite.

Mašinski fakultet je sa svojim partnerima – Ministarstvo za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj, Ministarstvo privrede, Ministartvo odbrane, Privredna komora Srbije, Privredna komora Beograd,  Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, Mašinski fakultet u Nišu, Naučno-tehnloški park iz Beograda, Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo iz Kraljeva, Ekonomski fakultet iz Beograda, Institut ’’Mihajlo Pupin’’, Institut ’’Vinča’’ i drugi – održao ukupno 27 panela o Industriji 4.0, na kojima je učestvovalo 1535 učesnika (61% iz privrede, 28% Akdemija (fakulteti, instituti), 11% donosioci odluka (Vlada, Ministartva, PK).

Teme, koje su na održanim Panelima razmatrane su bile:

– Industrija 4.0 – osnove i modeli,

– Industrija 4.0 i nove industrijske politike u svetu – pregled,

– Nova Industrijska politika Srbije,

– Industrija 4.0 i inteligentni proizvodi,

– Industrija 4.0 i internet stvari,

– Industrija 4.0 i analiza velikih skupova podataka,

– Industrija 4.0 za male i srednje organizacije,

– Industrija 4.0 i obrazovanje inženjera,

– Industrija 4.0 i skokoviti rast industrije,

– Nacionalni programi za Industriju 4.0,

– Digitalna platforma za Industriju 4.0 u Srbiji,

– Digitalizacija u industriji Srbije – primeri,

– Industrija 4.0 – primer najbolje prakse Inmold, Požega.

Šta je Industrija 4.0 ?

Model automatizacije tehnoloških sistema, baziran na INTERNETU, definisan je kao koncept Industrija 4.0.

Ona predstavlja novi koncept povezivanja mašina i računara (sajber-fizički sistemi – SPS), njihovo umrežavanje (cloud computing and internet of things (IoT)) i široka primena veštačke inteligencije (AI) u ovom konceptu.

Industrija 4.0 je digitalna transformacija industrije, zasnovana na pametnoj proizvodnji (smart manufacturing), koja je osnova ovog modela.

Industrija 4.0 predstavlja četvrtu industrijsku revoluciju (4IR) u diskretnoj i procesnoj proizvodnji, logistici i lancima snabdevanja (Logistics 4.0), hemijskoj industriji, energetici (Energy 4.0), nafti i gasu, rudarstvu (Mining 40), kao i u zdravstvu, farmaciji (Pharmacy 4.0), poljoprivredi (Farming 4.0), uključujući i pametne gradove (smart cities), pametne eletrične mreže (smart grids), inteligentna vozila (smart vehicles), inteligentne puteve (smart roads), inteligentne usluge (smart services), … inteligencija svega (smart everything’s).

Šta znači pametna proizvodnja ?

Mašine u pogonu same komuniciraju između sebe (obaveštavajući se o stanju posla na njima), šalju poruke nadređenim računarima (najćešće u clod-u) o stanju kvaliteta izrađenih proizvoda, potrebama za njihovim održavanjem, iznenadnim otkazima, …).

Mašina će u svakom trenutku biti pod analizom njenog “bio-hemijskog sistema“, kao krvna slika kod čoveka, koji će omogućiti njeno prediktivno održavanje.

Inženjer proizvodnje će stalno dobijati informacije o stanju radnog naloga, potrošnji energije, stanju zaliha materijala, alata, …

Naručivanje sirovina i otprema proizvoda će se izvoditi on-line.

ERP sistem će on-line pratiti poslovno-proizvodni sistem, kao i lanac snadbevanja.

Roboti će u Industriji 4.0 sarađivati sa radnikom, ne biti njegova zamena (kolaborativni roboti).

Svi zaposleni će na platformi mobilnog telefona/tableta, sa radnog mesta, od kuće, sa puta ili ulice imati uvida u stanje u pogonu i moći da daju naloge oprativnom računaru – šta dalje, ako u bazi znanja nema inteligentne odluke za novonastalu sitauaciju.

Iako nam se u ovom trenutku sve ovo čini daleka budućnost, mormo da vam kažemo da u svetu već postoje pilot pogoni sa ovakvim karakteristikama – Svetski ekonomski forum iz Davosa, šesnaest pogona fabrika budućnosti u svetu, po konceptu Industrije 4.0.

Informaciju pripremili: prof. dr Vidosav D. Majstorović i Gordana Stijačić

 

podelite...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Bookmark the permalink.

Comments are closed.