ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИСТУПНОМ ПРЕДАВАЊУ

Комисија за припрему реферата по расписаном конкурсу за избор једног доцента за ужу научну област Отпорност конструкција, односно Комисија за оцену приступног предавања, у саставу:

  • др Милорад Милованчевић, редовни професор – председник Комисије,
  • др Нина Анђелић, редовни професор,
  • др Весна Милошевић-Митић, редовни професор,
  • др Ташко Манески, ред. проф. М.Ф. у пензији,
  • др Драган Игњатовић, ред. проф., Рударско-геолошки факултет, Београд,

у складу са Правилником о извођењу приступног предавања при избору у звање наставника на Машинском факултету Универзитета у Београду, заказује приступно предавање кандидату др Aни Петровић, маст. инж. маш., дана 17.06.2020. године, са почетком у 17:00 часова, у сали 304 на Машинском факултету, са темом Геометријске карактеристике попречног пресека.

 

поделите...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Bookmark the permalink.

Comments are closed.