Биогас као потенцијал – Стручна посета постројењу у Бачкој Паланци

Студенти мастер студија на модулу – Инжењерство биотехничких система и студенти основних академских студија који слушају изборне предмете – Пољопривредне машине и опрема 1 и Сагоревање Б, богатији су за једно садржајно стручно искуство из области биогасних постројења. Они су недавно посетили једно такво постројење на пољопривредном имању АД „Будућност“ из Бачке Паланке, где су имали прилику да се  упознају са применом технологија за производњу и употребу биогаса. У оквиру ове посете обишли су и постројења за прераду воћа „Нектар“ и прераду млека „Био Панон“.

Предности биогаса као обновљивог извора енергије су вишеструке. И, док у Немачкој као најразвијенијој земљи Европе послује више од девет хиљада биогасних постројења, њихова примена у Србији је тек у повоју. Тренутно се у нашој земљи производњом биогаса бави тек 15 постројења укупне инсталисане снаге 22 MW.

Биогас је флексибилан извор енергије који може да се складишти. Осим тога, има и низ других позитивних ефеката који у великој мери доприносе повећању ефикасности и исплативости пољопривредне производње током које се и обезбеђују сировине за производњу биогаса. Током ове производње примарни производ је електрична енергија, али и такозвани нус-производи попут ђубрива или когенерисане топлотне енергије која се даље користи за загревање радних погона, канцеларија или пластеника и стакленика. Ефекти по природну су вома значајни и огледају се у заштити климе и животне средине, те у избегавању емисије метана.

Највећи део сировина које се користе у наведеном биогасном постројењу обезбеђује се посредством стајског ђубрива са оближње фарме музних крава и посредством биљне силаже. Такође, и остаци при преради воћа или готови производи којима је прошао рок трајања, могу бити добра сировина у редним ферменторима где се складишти биогас.За будуће инжењере пољопривредног машинства, који кроз наставу на факултету прате савремене трендове и спремају се да буду носиоци развоја у својој земљи, посета биогасном постројењу у Бачкој Паланци је била изузетно значајна.

Стручну посету је иницирала и организовала Катедра за пољопривредно машинство у сарадњи са пословним партнерима и уз финансијску подршку Управе Машинског факултета. Допринос реализацији ове посете, при организовању превоза и вођењу пута дао је др Бојан Ивљанин.  

(Извор: Катедра за пољопривредно машинство)

поделите...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Bookmark the permalink.

Comments are closed.