In memoriam: проф. др Градимир Ивановић

Професор др Градимир Ивановић, редовни професор Машинског факултета у пензији, некадашњи шеф Катедре за моторна возила, преминуо је у уторак, 23. априла у 72. години. Датум комеморативне седнице биће накнадно објављен.

Катедра за моторна возила изгубила је драгог колегу и искреног пријатеља. Професора Ивановића памтићемо по великој преданости послу и потпуној посвећености раду са студентима. За млађе колеге остаће велики узор.Његов рад у настави, струци и науци памтиће генерације студената, колеге професори и инжењери. Овим речима од професора Ивановића опростиле су се колеге са Машинског факултета.

О професору Ивановићу

Професор Градимир Ивановић је рођен 21. јула 1947. године у Доњој Бресници код Прокупља. Основну и средњу техничку школу завршио је у Београду, где је школске 1967/68. год. уписао и Машински факултет, који завршава у редовном року 1973. године.

Постдипломске студије уписао је школске 1974/75. године, а магистарски рад на тему „Истраживање карактеристика поузданости возила интервентних служби“ одбранио 1978. године, такође на Машинском факултету.  Докторску дисертацију из подручја поузданости машинских система под насловом „Вишекритеријумски прилаз проблему алокације поузданости машинских система“ одбранио је 1986. године.

После дипломирања, радио је у земунском „Телеоптику“ на конструкцији алата, конструкцији и испитивању контролних инструмената за моторе и моторна возила, а на Машински факултет прелази 1975. године на место асистента-приправника на Катедри и ЈУР-у за моторна возила.

Због реализације научно-истраживачких пројеката за ЈНА, проф. Ивановић 1978. године прелази на место стручног сарадника у Рачунарском центру Машинског факултета. За стручног сарадника за послове из области поузданости машинских система у ЈУР-у за моторна возила изабран је 1979. године. У том периоду обављао је и вежбе из групе предмета Моторна возила, због чега је 1981. изабран за асистента на тој групи предмета.  Његова професионална каријера креће узлазном путањом, па је 1988. године изабран за доцента за предмете Моторна возила и Технологија одржавања моторних возила. У звање ванредног професора на Катедри за моторна возила изабран је априла 1995. године, а у звање редовног професора 1997. године.

Професор Ивановић је од 1985. до 1989.године радио као консултант у пројектима за ЈНА у РО Математички институт, а од 1989. до 1993. и на пројектима „Рачунарство са применама“ и „Информацини системи“ у Рачунарској лабораторији Природноматематичког факултета у Београду.

Руководио је и учествовао у већем броју научно-истраживачких и стручних пројеката и подпројеката за Министарство науке и технологије Републике Србије и Савезно министарство за науку, технологију, развој и Савезно министарство за привреду.

Као аутор и коаутор објавио је више од стотину научно-стручних радова у водећим домаћим и иностраним научним часописима. Многи од радова презентовани су на престижним научним скуповима, а изузетно је значајан и његов допринос уџбеничкој и стручној литератури.

У наставном и педагошком раду показао је изузетне способности и залагање у преношењу знања студентима. Допринео је осавремењавању, јачању и подизању нивоа наставе. Посебно треба истаћи његов рад у примени нових научних дисциплина у области машинских система, као и допринос у области моторних возила. Својим преданим радом дошао је до нових резултата који данас прдстављају основу за даља истраживања у подручју моторних возила, логистичке подршке, односно поузданости и одржавања машинских система, развоја и имплементације савремених информационих система и софтвера.

Проф. Ивановић је био секретар Југословенског друштва за моторна возила и сепарата „Машинство“ часописа „Техника“. Члан Савета Машинског факултета и Природноматематичког факултета у Београду. Члан већег броја комисија на Машинском факултета, као и члан организаионих и научностручних одбора научностручних скупова у нашој земљи.

поделите...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Bookmark the permalink.

Comments are closed.