U susret dualnim studijama u Srbiji

Model fleksibilnih dualnih studija bio bi najprihvatljivije rešenje za Srbiju, jer bi visokoškolske ustanove mogle da ga primenjuju na način koji njima najviše odgovara. Međutim, da bi taj model zaživeo nephodno je definisati odgovarajući pravni okvir koji će omogućiti uvođenje dualnog obrazovanja  u visokoškolski sistem Srbije.  Zato, u ceo proces  treba  budu uključene sve zaineresovane strane, odnosno  visokoškolske ustanove i resorna ministarstva za prosvetu, privredu i rad i zapošljavanje, Savet za visoko obrazovanje RS, Nacionalno akreditaciono telo, Privredna komora Srbije i Nacionalna služba za zapošljavanje. Ovo su glavne poruke Diskusionog foruma, koji je na temu dualnog obrazovanja u visokom školstvu  održan na Mašinskom fakultetu u Beogradu.  Skup su, organizovali  Univerzitet Metropolitan i Mašinski fakultet u Beogradu, kao članice konzorcijuma Erazmus+DualEdu projekta u Srbiji.

DualEdu je  projekat koji ima za cilj uvođenje dualnog obrazovanja u visokoškolski sistem Srbije. Konzorcijum projekta čine univerziteti u Beogradu, Kragujevcu, Novom sadu i Novom Pazaru, Univerzitet Metropolitan, Visoka škola elektrotehnike i računarstva – Beograd i kompanija NI-CAT klaster iz Niša. Članice iz Srbije su i Ministarstvo prosvete nauke i tehnološkog razvoja i Nacionalni savet za visoko obrazovanje Republike Srbije. Od stranih partnera u projektu učestvuju vusokoškolske ustanove iz  Francuske, Španije, Austrije i Poljske, kao  i nemačka kompanija PowMio iz Karlsruea, dok su 13 kompanija pridruženi partneri.

Posle detaljnog upoznavanja sa iskustvima dualnog obrazovanja stranih partnera u DualEdu projektu, projekti tim iz Srbije, došao je do zaključka da bi fleksibilni model dualnih studija  omogućio, ne samo dalji razvoj univerzitetskog obrazovanja, nego i ukupni ekonomski razvoj zemlje koji bi bio rezultat direktne saradnje nauke i privrede, istakao je prof. dr Nenad Zrnić, rukovodilac  tog Erazmus+ projekta u Srbiji. Inače, prof. Zrnić predaje na Mašinskom fakultetu u Beogradu i trenutno obavlja funkciju prorektora za međunarodnu saradnju na Univerzitetu u Beogradu.

Predloženi model dualnih studija  predstavio je prof. dr Dragan Domazet, predsednik i rektor privatnog Metropolitan univerziteta iz Beograda. Po ovom modelu, kako je rekao, visokoškolske ustanove bi same definisale svoj model dualnog obrazovanja i sopstvenim angažovanjem ostavarivale povezivanje sa zainteresovanim kompanijama, shodno lokacijama na kojima se nalaze. S druge strane, Vlada RS, MPNTR, NSVO, Nacionalno akreditaciono telo, Privredna komora Srbije, Nacionalna služba za zapošljavanje bi u domenu legislative, podsticaja kompanijama i akredeticionih standarda podržale uvođenje ovakvog načina obrazovanja.

„Naš cilj je da formulišemo sopstvenu stategiju dualnog obrazovanja u visokom školstvu i napravimo pravni okvir koji će biti najdelotvorniji i omogućiti univerzitetima i visokim školama da se razvijaju i na potrebe poslovne zajednice odgovore na najbolji mogući način. Posle donošenja Zakona očekuje nas teži deo posla – implementacija tih rešenja. To znači da mi kao profesori moramo da menjamo dosadašnji pristup nastavi. Dolaze nove generacije studenata koje očekuju vrhunska znanja i kompetencije“,  poručio je prof. dr Radivoje Mitrović, dekan Mašinskog fakulteta.

U Srbiji se već primenjuje Zakon o dualnom obrazovanju u srednjim školama. Oko 4000 srednjoškolaca pohađa nastavu po modelu dualnog obrazovanja za 32 zanimanja, a praksa se obavlja u 600 kompanija. Ovaj vid obrazovanja primenjivaće se i na univerzitetima i višim školama od 2020. godine. Ministarstvo provete, nauke i tehnološkog razvoja RS, u saradnji sa akademskom zajednicom i privredom, već radi na izradi nacrta Zakona o dualnim studijama. U tom smislu, istaknuto je, predloženi model fleksibilnih dualnih studija predstavlja dobru osnovu da se na trajan način definiše pravni okvir za uvođenje dualog obrazovanja u visoko školstvo Srbije.

Organizatori skupa pozvali su sve zainteresovane strane da svojim predlozima doprinesu kreiranju najboljeg modela koji će se primenjivati u Srbiji.

 

podelite...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Bookmark the permalink.

Comments are closed.