У сусрет дуалним студијама у Србији

Модел флексибилних дуалних студија био би најприхватљивије решење за Србију, јер би високошколске установе могле да га примењују на начин који њима највише одговара. Међутим, да би тај модел заживео непходно је дефинисати одговарајући правни оквир који ће омогућити увођење дуалног образовања  у високошколски систем Србије.  Зато, у цео процес  треба  буду укључене све заинересоване стране, односно  високошколске установе и ресорна министарства за просвету, привреду и рад и запошљавање, Савет за високо образовање РС, Национално акредитационо тело, Привредна комора Србије и Национална служба за запошљавање. Ово су главне поруке Дискусионог форума, који је на тему дуалног образовања у високом школству  одржан на Машинском факултету у Београду.  Скуп су, организовали  Универзитет Метрополитан и Машински факултет у Београду, као чланице конзорцијума Еразмус+DualEdu пројекта у Србији.

DualEdu je  пројекат који има за циљ увођење дуалног образовања у високошколски систем Србије. Конзорцијум пројекта чине универзитети у Београду, Крагујевцу, Новом саду и Новом Пазару, Универзитет Метрополитан, Висока школа електротехнике и рачунарства – Београд и компанија NI-CAT кластер из Ниша. Чланице из Србије су и Министарство просвете науке и технолошког развоја и Национални савет за високо образовање Републике Србије. Од страних партнера у пројекту учествују вусокошколске установе из  Француске, Шпаније, Аустрије и Пољске, као  и немачка компанија PowMio из Карлсруеа, док су 13 компанија придружени партнери.

После детаљног упознавања са искуствима дуалног образовања страних партнера у DualEdu пројекту, пројекти тим из Србије, дошао је до закључка да би флексибилни модел дуалних студија  омогућио, не само даљи развој универзитетског образовања, него и укупни економски развој земље који би био резултат директне сарадње науке и привреде, истакао је проф. др Ненад Зрнић, руководилац  тог Еразмус+ пројекта у Србији. Иначе, проф. Зрнић предаје на Машинском факултету у Београду и тренутно обавља функцију проректора за међународну сарадњу на Универзитету у Београду.

Предложени модел дуалних студија  представио је проф. др Драган Домазет, председник и ректор приватног Метрополитан универзитета из Београда. По овом моделу, како је рекао, високошколске установе би саме дефинисале свој модел дуалног образовања и сопственим ангажовањем оставаривале повезивање са заинтересованим компанијама, сходно локацијама на којима се налазе. С друге стране, Влада РС, МПНТР, НСВО, Национално акредитационо тело, Привредна комора Србије, Национална служба за запошљавање би у домену легислативе, подстицаја компанијама и акредетиционих стандарда подржале увођење оваквог начина образовања.

„Наш циљ је да формулишемо сопствену статегију дуалног образовања у високом школству и направимо правни оквир који ће бити најделотворнији и омогућити универзитетима и високим школама да се развијају и на потребе пословне заједнице одговоре на најбољи могући начин. После доношења Закона очекује нас тежи део посла – имплементација тих решења. То значи да ми као професори морамо да мењамо досадашњи приступ настави. Долазе нове генерације студената које очекују врхунска знања и компетенције“,  поручио је проф. др Радивоје Митровић, декан Машинског факултета.

У Србији се већ примењује Закон о дуалном образовању у средњим школама. Око 4000 средњошколаца похађа наставу по моделу дуалног образовања за 32 занимања, а пракса се обавља у 600 компанија. Овај вид образовања примењиваће се и на универзитетима и вишим школама од 2020. године. Министарство провете, науке и технолошког развоја РС, у сарадњи са академском заједницом и привредом, већ ради на изради нацрта Закона о дуалним студијама. У том смислу, истакнуто је, предложени модел флексибилних дуалних студија представља добру основу да се на трајан начин дефинише правни оквир за увођење дуалог образовања у високо школство Србије.

Организатори скупа позвали су све заинтересоване стране да својим предлозима допринесу креирању најбољег модела који ће се примењивати у Србији.

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.