Пројекат „Студент ментор“- Позив студентима

Студент ментор је пројекат Студентског парламента и Савеза студената Машинског факултета Универзитета у Београду, који се активно одржава од 2019. године.  Овај пројекат осмишљен је као подршка, провенствено, студентима прве године, да се што боље снађу на почетку студија. Поред тога, циљ пројекта је побољшање комуникације међу студентима, не само међу бруцошима, него и њихове комуникације са старијим колегама, студентима виших година, који ће као и претходних година преузети улогу ментора. Сваком ментору биће додељени студенти из смене коју је ментор похађао у првој години.  Задатак студента ментора је да млађе колеге упуте у свет високог образовања на бази свог искуства и практичних примера и пруже им неопходну подршку како би што ефикасније испуњавали своје академске обавезе. Очекивања од Студента… опширније…