OBAVEŠTENJE O PRISTUPNOM PREDAVANJU

Komisija za pripremu referata po raspisanom konkursu za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast Motori, odnosno Komisija za ocenu pristupnog predavanja, u sastavu: dr Slobodan Popović, vanredni profesor – predsednik Komisije, dr Nenad Miljić, vanredni profesor, dr Dragan Knežević, vanredni profesor, dr Predrag Mrđa, docent, dr Jovan Dorić, vanr. prof., Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, u skladu sa Pravilnikom o izvođenju pristupnog predavanja pri izboru u zvanje nastavnika na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, zakazuje pristupno predavanje dana 17.12.2021. godine, u sali 518 na Mašinskom fakultetu, sa temom „Realni radni proces natpunjenog benzinskog motora sa višestrukim direktnim ubrizgavanjem goriva: Metoda proračuna efektivnog sastava smeše u ugaonom domenu“, sledećim kandidatima: dr Marku Kitanoviću, mast. inž. maš., sa početkom… više