ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИСТУПНОМ ПРЕДАВАЊУ

Комисија за припрему реферата по расписаном конкурсу за избор једног доцента за ужу научну област Мотори, односно Комисија за оцену приступног предавања, у саставу:

  • др Слободан Поповић, ванредни професор – председник Комисије,
  • др Ненад Миљић, ванредни професор,
  • др Драган Кнежевић, ванредни професор,
  • др Предраг Мрђа, доцент,
  • др Јован Дорић, ванр. проф., Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду,

у складу са Правилником о извођењу приступног предавања при избору у звање наставника на Машинском факултету Универзитета у Београду, заказује приступно предавање дана 17.12.2021. године, у сали 518 на Машинском факултету, са темом „Реални радни процес натпуњеног бензинског мотора са вишеструким директним убризгавањем горива: Метода прорачуна ефективног састава смеше у угаоном домену“, следећим кандидатима:

  • др Марку Китановићу, маст. инж. маш., са почетком у 10:00 часова,
  • др Дејану Спасићу, дипломираном инжењеру за индустријско инжењерство – машинске струке -мастер, са почетком у 11:30 часова.
поделите...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Bookmark the permalink.

Comments are closed.