VAŽNO OBAVEŠTENJE: Potpisivanje aneksa ugovora o finansijskom zaduženju šk. 2021/22. – (06.12. do 10.12.)

Obaveštavaju se studenti da su u obavezi da se UPIŠU i potpišu aneks ugovora o finansijskom zaduženju za školsku 2021/2022.godinu, jer bez toga neće biti u mogućnosti da prijave ispit u toku školske godine. Termini za potpisivanje aneksa ugovora o finansijskom zaduženju za školsku 2021/22. godinu ( OAS, OAS ITM, MAS MI, I4.0 ) od 06.12. do 10.12. 2021. godine. Procedura i potrebna dokumenta: Student treba na svom studentskom servisu da proveri tačnost ispunjenosti predispitnih obaveza i finansijsko zaduženje za školsku 2021/2022. godinu. Student ima obavezu da pripremi sledeću dokumentaciju za upis: a) Indeks b) Popunjen ŠV-20 obrazac koji može preuzeti u skriptarnici MF, v) Uplatiti navedene iznose na UPLATNICAMA koje se mogu preuzeti sa sajta ili skriptarnici MF Sa… više