Упис на Основне академске студије – II уписни рок (септембар 2021)

БРОЈ СТУДЕНАТА КОЈИ СЕ МОГУ УПИСАТИ: 1.На студијски програм Основне академске студије – МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО – број студената са инвалидитетом – 4 – број студената припадника ромске националности – 4 – број студената држављана Републике Србије који су у школској 2020/2021. години завршили средњу школу у иностранству – 4 2.На студијски програм Основне академске студије – ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У МАШИНСТВУ – број студената са инвалидитетом – 1 – број студената припадника ромске националности – 1 – број студената држављана Републике Србије који су у школској 2020/2021. години завршили средњу школу у иностранству – 1 – број студената који сами плаћају школарину – 11 Важни датуми: – пријављивање кандидата за оба студијска програма – 2. септембар 2021.г. – пријемни испит –… више