Prof. dr Aleksandar Sedmak izabran za profesora emeritusa

Senat Univerziteta u Beogradu, na sednici održanoj u sredu, izabrao je pet profesora emeritusa za školsku 2020/21. godinu. Među njima je i prof. dr Aleksandar Sedmak sa Mašinskog fakulteta u Beogradu.  Počasno zvanje “profesor emeritus” se dodeljuje penzionisanim nastavnicima Univerziteta koji su se istakli svojim naučnim, stručnim i pedagoškim radom, stekli međunarodnu reputaciju  i na taj način doprineli, ne samo razvoju i ugledu matičnog fakulteta i univerziteta, nego i razvoju naučnog i nastavnog podmlatka. Pored prof. Sedmaka za  profesore emerituse  u šk. 2020/21. godini izabrani su i profesori Dejan Popović i Sima Avramović sa Pravnog fakulteta, Milan Damnjanović sa Fizičkog fakulteta i Mladen Lazić sa Filozofskog fakulteta. Broj profesora koji svoju akademsku karijeru zaokruže zvanjem “profesor emeritus”, nije veliki. Na… više