Prof. dr Ljubodrag Tanović: Osvrt na visoko obrazovanje u Evropi i kod nas

Evropski prostor visokog obrazovanja (ENEA) egzistira od potpisivanja Bolonjske deklaracije 1999.godine. U prvoj deceniji Bolonjskog procesa zabeležene su velike promene u  sistemu visokog obrazovanja, osiguranja kvaliteta i internacionalizaciji. Svaka promena je očekivano dovodila je i do osporavanja, pa  i sprečavanja inicijativa,  čak i kod velikog broja zemalja potpisnika.  Uprkos složenosti procesa, bilo je dosta pozitivnih iskoraka jer se ENEA transformisao u stvarni, a ne zamišljeni fenomen, o čemu govori i permanentno pridruživanje novih zemalja tokom protekle dve decenije. Primena Bolonjske deklaracije u Srbiji zvanično je počela 2005. godine. To je zahtevalo strukturne reforme nacionalnog sistema visokog obrazovanja u Republici Srbiji prevashodno da visoko obrazovanje bude deo EHEA, odnosno da se podigne kvalitet obrazovanja, obezbedi mobilnost, podigne kvalitet znanja i konkurentnost.… više