Potpisan memorandum o saradnji s “Tehnopolisom” iz Nikšića

Mašinski fakultet u Beogradu i Inovacioni centar MF potpisali su memorandum o saradnji s Inovaciono preduzetničkim centrom “Tehnopolis” iz Nikšića. Potpisivanjem ovog dokumenta zvanično je obeležen početak jedne sadržajne saradnje u osvajanju znanja iz oblasti primene novih tehnologija u naučne svrhe, kao i na razvoju i poboljšanju postojećih proizvoda i tehnologija. Pored toga, saradnja obuhvata i učestvovanje na zajedničkim projektima, mentorsku podršku, organizaciju stručnih skupova, razmenu korisnih informacija i drugo. Ocenjeno je da zajedničke ambicije, znanje i iskustvo istraživača  Mašinskog fakulteta i Inovacionog centra MF i njihovih kolega iz IPC “Tehnopolis” predstavljaju dobru osnovu i potencijal za postizanje zavidnih rezultata rada. (Izvor: Mašinski fakultet)   više