OBAVEŠTENJE O PRISTUPNOM PREDAVANJU

Komisija za pripremu referata po raspisanom konkursu za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast Biomedicinsko inženjerstvo, odnosno Komisija za ocenu pristupnog predavanja, u sastavu: dr Lidija Matija, redovni profesor – predsednik Komisije dr Aleksandra Vasić-Milovanović, redovni profesor dr Đuro Koruga, red. prof. M.F. u penziji dr Branislava Jeftić, docent dr Predrag Brkić, vanr. prof., Mediciski fakultet, Univerzitet u Beogradu, u skladu sa Pravilnikom o izvođenju pristupnog predavanja pri izboru u zvanje nastavnika na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, zakazuje pristupno predavanje dana 08.04.2021. godine, u sali 513 na Mašinskom fakultetu, sa temom „Primena nanotehnologija na karakterizaciju nanofotonskih materijala primenjenih u biomedicini“, sledećim kandidatima: dr Zorani Golubović, dipl. inž. maš., sa početkom u 13:30 časova, dr Ivani Stanković, mast. inž.… više