Letnja škola Arhus univerziteta iz Danske – AU Summer University 2021.

Otvorena je prijava za letnju školu Arhus univerziteta iz Danske – AU Summer University 2021. Arhus univerzitet, sa kojim Univerzitet u Beogradu ima sporazum o saradnji, takođe je i jedan od partnera u okviru nedavno odobrenog projekta Erasmus+ programa, Evropski univerziteti, pod nazivom Circle U. S obzirom na partnerstvo sa Arhus univerzitetom, studenti Univerziteta u Beogradu koji budu zainteresovani za učešće u letnjoj školi biće oslobođeni plaćanja troškova pohađanja kurseva u okviru LŠ. Većina kurseva biće onlajn, a ukoliko se student odluči za kurseve koji se realizuju na Arhus univerzitetu, snosiće ostale relevantne troškove vezane za put u boravak u Danskoj. Studentima Univerziteta u Beogradu odobrena su 3 mesta za učešće u letnjoj školi bez plaćanja troškova školarine. Dodatno, za… više