Конкурс за доделу “Награде Веселина Лучића”

1. Одлука о расписивању конкурса за доделу “Награде Веселина Лучића” за најбоље научно остварење наставника и сарадника на Универзитету у Београду (конкурс и пријава). 2. Одлука о расписивању конкурса за доделу “Награде Веселина Лучића” за најбоље књижевно остварење наставника и сарадника на Универзитету у Београду (конкурс). Конкурс за доделу Награде Веселина Лучица за најбоље научно и књижевно дело објављено у 2020.г, биће објављен и у дневном листу Политика 22.02.2021. године (београдско издање). Рок за подношење пријава је од 22. фебруара до 21. априла 2021. године. више