Izjava o finansijskom zaduženju za tekuću školsku godinu

OBAVEŠTENJE I UPOZORENJE STUDENTIMA Studenti koji se do sada nisu upisali ili nisu potpisali Izjavu o finansijskom zaduženju za tekuću školsku godinu, mogu to učiniti u terminu rada Službe za studentske poslove, svakog radnog dana od 12:30 do 14:30 časova zaključno sa petkom 4.12.2020. god. Nakon toga baza se zaključava i upis neće biti moguć. Skreće se pažnja studentima da neće moći da pristupe prijavi ispita u slučajevima: Nisu upisani u šk. 2020/2021. godinu; Nepotpisane Izjave o finansijskom zaduženju za tekuću školsku godinu; Kašnjenja u plaćanju rata školarine. Informacije o ratama, datumima dospeća i ukupnom stanju duga, student može da prati na svom studentskom servisu. U slučaju bilo kakvog neslaganja, student može da se obratiti službenicima na šalterima Službe za… više