Galaksija Nova: Srpske turbine za svet

„Laboratorija za toplotne turbomašine bavi se primenjenom naukom. Naučni doprinos može se postići samo ako se to što smislite primeni, na primer nova metoda ili softver… Osmislili smo novi metod za proračun i optimizaciju toplotnih šema parnih i gasnih turbopostrojenja i modele za simulaciju rada svih komponenata parnog turbopostrojenja… Danas naš metod i softver više svetskih proizvođača smatraju najboljim i primenjuju ga kod razvoja svojih najosetljivijih tehnologija od kojih im zavisi konkurentnost, položaj na tržištu i, u krajnjoj liniji, opstanak. Na primer, kompanije Honeywell (Phoenix, SAD), MAN Turbo (Nemačka) svoje gasne turbine proračunavaju primenom našeg sistema“, navodi prof. dr Milan Petrović u autorskom tekstu za naučnopopularni časopis „Galaksija Nova“.  Pre sto godina na Univerzitetu u Beogradu počela su predavanja o toplotnim turbomašinama, u koje spadaju parne turbine, gasne turbine i turbokompresori. Parne… više