Конкурс за доделу стипендија из донације породице Хранисављевић за школску 2024/25. годину

Позивају се студенти Основних академских Студија Машинског факултета да се пријаве на конкурс за доделу стипендија у школској 2024/2025. години.

Породица Хранисављевић је добротвор, која кроз донацију Машинском факултету, жели да пружи подршку стипендирањем 20 студената. Средства стипендије за једну школску годину су БЕСПОВРАТНА. Право конкурса имају сви студенти Основник академских студија који редовно испуњавају своје обавезе и постижу успех у студирању. Предност имају студенти из осетљивих друштвених група, и то:

  • из метеријално угрожених породица,
  • студенти без родитељског старања или студенти из једнородитељских породица.

Позивају се сви студенти да поднесу пријаву на конкурс за доделу стипендије Комисији за спровођење конкурса за доделу стипендија студентима из донације породице Хранисављевић. Уз попуњену Пријаву (образац Пријаве доступан код шалтера Службе за студентске послове) је потребно доставити пратећу документацију, и то:

  • Уверење о положеним испитима (осим за бруцоше);
  • фотокопију уверења о приходима по члану породице надлежног општинског органа из места пребивалишта (за месец јуни, јули или август) или да су примаоци социјалне помоћи (обавезно доставити). Студенти могу поднети фотокопију уверења о приходима које су прибавили приликом конкурисања за смештај у студентским домовима;
  • умрлицу/е преминулог/их родитеља или фотокопију извода из матичне књиге рођених студента .

Рок за достављање пријава: од 01.07. до 26.09.2024. године,  од 12:30 до 14:30

Канцеларија за достављање пријава: Шалтери Службе за студентске послове

Након пријема Пријава студената, Комисија ће извршити рангирање пријављених кандидата и, уз консултацију са Донаторима, објавити ранг листу од 20 студената који су остварили право на примање стипендије. Студенти ће, након тога, потписати Уговоре о стипендирању. Износ стипендије на годишњем нивоу је 1.620 Еур, односно 180 Еур месечно, у динарској противвредности на дан уплате и исплаћује се у школској 2024/2025. години, почев од октобра месеца 2024. године, закључно са јуном 2025. године.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.