OBAVEŠTENJE O PRISTUPNOM PREDAVANJU

Komisija za pripremu referata po raspisanom konkursu za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast Motori, odnosno Komisija za ocenu pristupnog predavanja, u sastavu:

  • dr Slobodan Popović, vanredni profesor – predsednik Komisije,
  • dr Nenad Miljić, vanredni profesor,
  • dr Dragan Knežević, vanredni profesor,
  • dr Predrag Mrđa, docent,
  • dr Jovan Dorić, vanr. prof., Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu,

u skladu sa Pravilnikom o izvođenju pristupnog predavanja pri izboru u zvanje nastavnika na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, zakazuje pristupno predavanje dana 17.12.2021. godine, u sali 518 na Mašinskom fakultetu, sa temom „Realni radni proces natpunjenog benzinskog motora sa višestrukim direktnim ubrizgavanjem goriva: Metoda proračuna efektivnog sastava smeše u ugaonom domenu“, sledećim kandidatima:

  • dr Marku Kitanoviću, mast. inž. maš., sa početkom u 10:00 časova,
  • dr Dejanu Spasiću, diplomiranom inženjeru za industrijsko inženjerstvo – mašinske struke -master, sa početkom u 11:30 časova.
podelite...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Bookmark the permalink.

Comments are closed.