Стипендије Министарства за спољне послове и међународну сарадњу Републике Италије

Министарство просвете, науке и технолошког развоја добило је ноту од амбасаде Републике Италије у Београду са информацијом да Министарство за спољне послове и међународну сарадњу Републике Италије ставља на располагање српским држављанима 42 месеца стипендија за академску 2021/2022. годину.
Месечни износ стипендије која се може доделити за период од 9, 6 или 3 месеца је у вредности од 900 евра. Стипендије је могуће доделити само за следеће студијске програме :
1. двогодишњи мастер програми („Lauree magistrali“);
2. студијски програми на уметничким академијама у оквиру институције „AFAM“;
3. докторске студије;
4. истраживачки пројекти у сарадњи са италијанским ментором;
5. курсеви италијанског језика.
Конкурс је објављен на порталу који је посвећен стипендијама „Study in Italy“ – https://studyinitaly.esteri.it . На том истом порталу ће бити унете, на италијанском и енглеском језику, све корисне информације за оне студенте који победе на конкурсу и добију стипендију, како би им се олакшала процедура студијског боравка у Италији, подразумевајући и упутства за упис на одабрани универзитет, тромесечни начин исплате стипендије, као и осигурање. Конкурс ће бити отворен до 13. јула у 14.00 сати (по италијанском времену). Кандидатуре поднете после овог рока неће моћи да буду узете у обзир.
Амбасада Републике Италије у Београду је надлежна за евалуацију и селекцију кандидатура, као и за доделу стипендија на основу следећих критеријума : curriculum кандидата, језичке компетенције, као и на основу обављеног интервјуа од стране комисије која ће бити номинована.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.