ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИСТУПНОМ ПРЕДАВАЊУ

Комисија за припрему реферата по расписаном конкурсу за избор једног доцента за ужу научну област Термоенергетика за групу предмета Топлотне турбомашине и термоенергетска постројења, односно Комисија за оцену приступног предавања, у саставу:

  • др Милан Петровић, редовни професор – председник Комисије,
  • др Драган Туцаковић, редовни професор,
  • др Драгослава Стојиљковић, редовни професор,
  • др Милан Бањац, ванредни професор,
  • др Срђан Белошевић, научни саветник, Институт за нуклеарне науке „Винча“,

у складу са Правилником о извођењу приступног предавања при избору у звање наставника на Машинском факултету Универзитета у Београду, заказује приступно предавање кандидату др Срђану Милићу, маст. инж. маш., дана 28.04.2021. године, са почетком у 11:00 часова, у сали 514 на Машинском факултету, са темом Прорачун топлотне шеме парног блока.

поделите...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Bookmark the permalink.

Comments are closed.