OBAVEŠTENJE O PRISTUPNOM PREDAVANJU

Komisija za pripremu referata po raspisanom konkursu za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast Procesna tehnika, odnosno Komisija za ocenu pristupnog predavanja, u sastavu:

  • dr Srbislav Genić, redovni profesor – predsednik Komisije
  • dr Mirjana Stamenić, vanredni profesor
  • dr Nikola Karličić, docent
  • dr Uroš Milovančević, docent
  • dr Aleksandar Anđelković, vanr. prof., Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad,

u skladu sa Pravilnikom o izvođenju pristupnog predavanja pri izboru u zvanje nastavnika na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, zakazuje pristupno predavanje dana 03.11.2020. godine, u sali 142 na Mašinskom fakultetu, sa temom „Proračun fluidodinamičkih parametara podova, sledećim kandidatima:

  • dr Milošu Ivoševiću, mas. inž. maš., sa početkom u 09:00 časova,
  • dr Dejanu Spasiću, diplomiranom inženjeru za industrijsko inženjerstvo – mašinske struke -master, sa početkom u 11:00 časova.

 

podelite...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Bookmark the permalink.

Comments are closed.