ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИСТУПНОМ ПРЕДАВАЊУ

Комисија за припрему реферата по расписаном конкурсу за избор једног доцента за ужу научну област Математика, односно Комисија за оцену
приступног предавања, у саставу:

  • – др Миодраг Спалевић, редовни професор – председник Комисије
  • – др Александар Пејчев, ванредни професор
  • – др Марија Станић ред. проф., Природно-математички факултет у Крагујевцу,

у складу са Правилником о извођењу приступног предавања при избору у звање наставника на Машинском факултету Универзитета у Београду, заказује приступно предавање дана 28.10.2020. године, у сали 514 на Машинском факултету, са темом „Реалне функције више реалних независно променљивих“, следећим кандидатима:

  • – др Ради Мутавџић Ђукић, мастер математичару, са почетком у 10 часова,
  • – др Маји Обрадовић, дипломираном математичару за теоријску математику и примене, са почетком у 11 часова.
поделите...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Bookmark the permalink.

Comments are closed.