OBAVEŠTENJE O PRISTUPNOM PREDAVANJU

Komisija za pripremu referata po raspisanom konkursu za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast Vazduhoplovstvo, odnosno Komisija za ocenu pristupnog predavanja, u sastavu:

  •  dr Časlav Mitrović, redovni profesor – predsednik Komisije
  • dr Nebojša Petrović, redovni profesor
  • dr Aleksandar Grbović, vanredni profesor
  • dr Toni Ivanov, docent
  • dr Branimir Stojiljković, docent, Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet,

u skladu sa Pravilnikom o izvođenju pristupnog predavanja pri izboru u zvanje nastavnika na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, zakazuje pristupno predavanje dana 17.01.2020. godine, u Učionici Laboratorije za aerotehniku – Aerotunel „Miroslav Nenadović“ na Mašinskom fakultetu, sa temom „Metodologija proračuna karakteristika realnog nabojno mlaznog motora fiksne geometrije sa spoljašnjim sabijanjem (prikazati i primer proračuna)“, sledećim kandidatima:

  • dr Nikoli Davidoviću, dipl. inž. maš., sa početkom u 11:00 časova,
  • dr Nikoli Mirkovu, dipl. inž. maš., sa početkom u 12:00 časova.
podelite...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Bookmark the permalink.

Comments are closed.