ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИСТУПНОМ ПРЕДАВАЊУ

Комисија за припрему реферата по расписаном конкурсу за избор једног доцента за ужу научну област Ваздухопловство, односно Комисија за оцену приступног предавања, у саставу:

  •  др Часлав Митровић, редовни професор – председник Комисије
  • др Небојша Петровић, редовни професор
  • др Александар Грбовић, ванредни професор
  • др Тони Иванов, доцент
  • др Бранимир Стојиљковић, доцент, Универзитет у Београду, Саобраћајни факултет,

у складу са Правилником о извођењу приступног предавања при избору у звање наставника на Машинском факултету Универзитета у Београду, заказује приступно предавање дана 17.01.2020. године, у Учионици Лабораторије за аеротехнику – Аеротунел „Мирослав Ненадовић“ на Машинском факултету, са темом „Методологија прорачуна карактеристика реалног набојно млазног мотора фиксне геометрије са спољашњим сабијањем (приказати и пример прорачуна)“, следећим кандидатима:

  • др Николи Давидовићу, дипл. инж. маш., са почетком у 11:00 часова,
  • др Николи Миркову, дипл. инж. маш., са почетком у 12:00 часова.
поделите...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Bookmark the permalink.

Comments are closed.