IN MEMORIAM: Prof. dr Slavko Krajcar

Cenjeni zagrebački naučnik i stručnjak u oblasti elektroenergetike na prostoru bivše Jugoslavije, prof. dr Slavko Krajcar preminuo je u petak, 18. juna, u 71. godini života. Prof. Krajcar je ceo svoj radni vek proveo na Fakultetu elektrotehničke i računarstva Univerziteta u Zagrebu, gde je od 1988. do 2002. godine obavljao dužnost dekana, a od 2002. do 2006. godine bio je rukovodilac Zavoda za visoki nappon i energetiku na matičnom fakultetu. Učestvovao je na mnogobrojnim nacionalnim i međunarodnim projektima, bio član renomiranih stručnih udruženja, autor i predavač na naučnim, stručnim i poslovnim skupovima. Više od 20 godina uspešno je sarađivao sa kolegama na Univerzitetu u Beogradu. O tome najbolje govori i zajedničko učešće na brojnim projektima koje je finansirala norveška vlada.… više