Anketa

Poštovane koleginice i kolege, U skladu sa Pravilnikom o standardima i postupcima za obezbeđenje kvaliteta potrebno da popunite anketu koja se odnosi na samovrednovanje i ocenjivanje kvaliteta nastave na Fakultetu. Popunjavanjem ankete stičete uslov za prijavu ispita u februarskom ispitnom roku, i njoj možete pristupiti od 25.januara 2021.godine više