SSMF: Grupno spremanje ispita i u januarskom ispitnom roku

Savez studenata Mašinskog fakulteta u Beogradu je  nastavio projekat „Grupno spremanje ispita“ i u januarskom ispitnom roku. Ovaj vid učenja uveden je 2016. godine upravo na na inicijativu te studentske organizacije i studentima pruža mogućnost da pred ispit još jednom provere svoje znanje, otklone eventualne nejasnoće i lakše polože ispit. Uz veliku podršku i pomoć predmetnih nastavnika i asistenata,  grupno spremanje ispita održali su studenti viših godina studija, koji su s visokom ocenom položili predmete kao što su: Termodinamika B, Matematika 1, Otpornost materijala, Mehanika 2 i Programiranje. Među studentima predavačima su bili : Mihailo Luković, Jagoš Stojanović, Miroslav Jović i Miroslav Milutinović. (Izvor: Savez studenata Mašinskog fakulteta)   više