Upis na master akademske studije šk. 2021/2022. po konačnoj rang listi (MI) – sala 211

Upis studenata na osnovu konačne rang liste (MI) obaviće se u sali 211 (drugi sprat) u ponedeljak 11.10. 2021. god. prozivkom i to:

 • od 1 do 54 po rangu od 10 do 10:30 časova,
 • od 55 do 108 po rangu od 10:30 do 11 časova,
 • od 109 do 162 po rangu od 11 do 11:30 časova,

Upis studenata na osnovu konačne rang liste (MI) obaviće se u sali 211 (drugi sprat) u utorak 12.10. 2021. god. prozivkom i to:

 • kandidata od 1 do 162 po rangu koji se opravdano nisu pojavili u ponedeljak – od 9:30 do 10 časova,
 • od 163 do 217 po rangu od 10 do 11:30 časova.
 • od 218 do 279 po rangu od 11:30 do 12:00 časova,

Radi efikasnijeg upisa u uslovima pandemije kovid virusom, molimo studente da na vreme pripreme sledeću dokumentaciju po Konkursu i konačan upis obave na šalterima Službe za studentske poslove.

Prilikom prozivke svaki student će dobiti dva primerka Ugovora o studiranju na MAS, koje treba da popuni, potpiše i jedan primerak preda sa svom navedenom dokumentacijom, a drugi primerak zadrži za sebe.

Takođe, prilikom upisa svaki upisani student dobiće aktivacioni kod, kojim aktivira svoj elektronski indeks. Tada može da pristupi izboru predmeta za školsku 2021/2022. god.

 

UPIS STUDENATA KOJI SE FINANSIRAJU NA TERET BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE

Kandidati koji steknu pravo na upis u ovoj kategoriji podnose:

 1. potvrdu sa prozivke za upis na konkurs (potvrdu se dobija na samoj prozivci),
 2. overene fotokopije diplome i dodatka diplome prvog stepena i originalna dokumenta na uvid ili uverenja o završenim studijama prvog stepena,
 3. izvod iz matične knjige rođenih samo za strane državljane,
 4. dve (2) fotografije formata 4,5 h 3,5 sm (jedna za ŠV-20, a druga za indeks),
 5. popunjen i potpisan obrazac ŠV-20, a fotografiju nalepiti na naznačeno mesto (obrazac ŠV-20 se može nabaviti u skriptarnici MF),
 6. popunjen i potpisan indeks, a fotografiju nalepiti na naznačeno mesto (NIKAKO NE LEPITI FOLIJU),
 7. dokaz o uplati naknade Centru za razvoj karijere.

Kandidat koji je stekao pravo upisa, a ne upiše se u za to predviđenom roku, gubi pravo na upis i umesto njega će se upisati sledeći kandidat prema konačnoj rang listi.

 

UPIS STUDENATA KOJI SAMI FINANSIRAJU TROŠKOVE STUDIRANJA (SAMOFINANSIRAJUĆI)

Kandidati koji steknu pravo na upis u ovoj kategoriji podnose:

 1. potvrdu sa prozivke za upis na konkurs (potvrdu se dobija na samoj prozivci),
 2. overene fotokopije diplome i dodatka diplome prvog stepena i originalna dokumenta na uvid ili uverenja o završenim studijama prvog stepena
 3. izvod iz matične knjige rođenih samo za strane državljane ,
 4. dve (2) fotografije formata 4,5 h 3,5 sm (jedna za ŠV-20, a druga za indeks),
 5. popuniti i potpisati obrazac ŠV-20, a fotografiju nalepiti na naznačeno mesto (obrazac ŠV-20 se može nabaviti u skriptarnici MF),
 6. popuniti i potpisati indeks, a fotografiju nalepiti na naznačeno mesto (NIKAKO NE LEPITI FOLIJU)
 7. dokaz o uplati prve rate školarine za samofinansirajuće studente,

8. dokaz o uplati naknade Centru za razvoj karijere,

9. dokaz o uplati dela školarine Univerzitetu u Beogradu.

 

UPIS STUDENATA U PRVU GODINU MAS INDUSTRIJA 4.0 u školskoj 2021/2022. godini

(konačna rang lista I4.0)

​Upis studenata obaviće se direktno na šalterima Službe za studentske poslove bez prozivke po konačnoj rang listi, u ponedeljak 11.10.2021. godine i utorak 12.10.2021. godine u periodu od 12:30 do 14:30 časova uz gore navedenu dokumentaciju na šalterima Službe za studentske poslove.

Školarina za školsku godinu (60 ESPB) (može da se uplati u deset rata) za studijski program MAS I4.0 iznosi 180.000 rsd.

podelite...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Bookmark the permalink.

Comments are closed.