Упис на мастер академске студије шк. 2021/2022. по коначној ранг листи (МИ) – сала 211

Упис студената на основу коначне ранг листе (МИ) обавиће се у сали 211 (други спрат) у понедељак 11.10. 2021. год. прозивком и то:

 • од 1 до 54 по рангу од 10 до 10:30 часова,
 • од 55 до 108 по рангу од 10:30 до 11 часова,
 • од 109 до 162 по рангу од 11 до 11:30 часова,

Упис студената на основу коначне ранг листе (МИ) обавиће се у сали 211 (други спрат) у уторак 12.10. 2021. год. прозивком и то:

 • кандидата од 1 до 162 по рангу који се оправдано нису појавили у понедељак – од 9:30 до 10 часова,
 • од 163 до 217 по рангу од 10 до 11:30 часова.
 • од 218 до 279 по рангу од 11:30 до 12:00 часова,

Ради ефикаснијег уписа у условима пандемије ковид вирусом, молимо студенте да на време припреме следећу документацију по Конкурсу и коначан упис обаве на шалтерима Службе за студентске послове.

Приликом прозивке сваки студент ће добити два примерка Уговора о студирању на МАС, које треба да попуни, потпише и један примерак преда са свом наведеном документацијом, а други примерак задржи за себе.

Такође, приликом уписа сваки уписани студент добиће активациони код, којим активира свој електронски индекс. Tада може да приступи избору предмета за школску 2021/2022. год.

 

УПИС СТУДЕНАТА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ НА ТЕРЕТ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Кандидати који стекну право на упис у овој категорији подносе:

 1. потврду са прозивке за упис на конкурс (потврду се добија на самој прозивци),
 2. оверене фотокопије дипломе и додатка дипломе првог степена и оригинална документа на увид или уверења о завршеним студијама првог степена,
 3. извод из матичне књиге рођених само за стране држављане,
 4. две (2) фотографије формата 4,5 х 3,5 сm (једна за ШВ-20, а друга за индекс),
 5. попуњен и потписан образац ШВ-20, а фотографију налепити на назначено место (образац ШВ-20 се може набавити у скриптарници МФ),
 6. попуњен и потписан индекс, а фотографију налепити на назначено место (НИКАКО НЕ ЛЕПИТИ ФОЛИЈУ),
 7. доказ о уплати накнаде Центру за развој каријере.

Кандидат који је стекао право уписа, а не упише се у за то предвиђеном року, губи право на упис и уместо њега ће се уписати следећи кандидат према коначној ранг листи.

 

УПИС СТУДЕНАТА КОЈИ САМИ ФИНАНСИРАЈУ ТРОШКОВЕ СТУДИРАЊА (САМОФИНАНСИРАЈУЋИ)

Кандидати који стекну право на упис у овој категорији подносе:

 1. потврду са прозивке за упис на конкурс (потврду се добија на самој прозивци),
 2. оверене фотокопије дипломе и додатка дипломе првог степена и оригинална документа на увид или уверења о завршеним студијама првог степена
 3. извод из матичне књиге рођених само за стране држављане ,
 4. две (2) фотографије формата 4,5 х 3,5 сm (једна за ШВ-20, а друга за индекс),
 5. попунити и потписати образац ШВ-20, а фотографију налепити на назначено место (образац ШВ-20 се може набавити у скриптарници МФ),
 6. попунити и потписати индекс, а фотографију налепити на назначено место (НИКАКО НЕ ЛЕПИТИ ФОЛИЈУ)
 7. доказ о уплати прве рате школарине за самофинансирајуће студенте,

8. доказ о уплати накнаде Центру за развој каријере,

9. доказ о уплати дела школарине Универзитету у Београду.

 

УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ МАС ИНДУСТРИЈА 4.0 у школској 2021/2022. години

(коначна ранг листа И4.0)

​Упис студената обавиће се директно на шалтерима Службе за студентске послове без прозивке по коначној ранг листи, у понедељак 11.10.2021. године и уторак 12.10.2021. године у периоду од 12:30 до 14:30 часова уз горе наведену документацију на шалтерима Службе за студентске послове.

Школарина за школску годину (60 ЕСПБ) (може да се уплати у десет рата) за студијски програм МАС И4.0 износи 180.000 рсд.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.