OBAVEŠTENJE O PRISTUPNOM PREDAVANJU

Komisija za pripremu referata po raspisanom konkursu za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast Matematika, odnosno Komisija za ocenu
pristupnog predavanja, u sastavu:

  • – dr Miodrag Spalević, redovni profesor – predsednik Komisije
  • – dr Aleksandar Pejčev, vanredni profesor
  • – dr Marija Stanić red. prof., Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu,

u skladu sa Pravilnikom o izvođenju pristupnog predavanja pri izboru u zvanje nastavnika na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, zakazuje pristupno predavanje dana 28.10.2020. godine, u sali 514 na Mašinskom fakultetu, sa temom „Realne funkcije više realnih nezavisno promenljivih“, sledećim kandidatima:

  • – dr Radi Mutavdžić Đukić, master matematičaru, sa početkom u 10 časova,
  • – dr Maji Obradović, diplomiranom matematičaru za teorijsku matematiku i primene, sa početkom u 11 časova.
podelite...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Bookmark the permalink.

Comments are closed.