Понуда компаније „Cooper Standard Србија доо“

У оквиру централног Европског одељења за дизајн, департман за Србију у Сремској Митровици, исказана је потреба за ангажовањем младих стручњака из области машинства за програм праксе. Централно Европско одељење за дизајн подржава рад свих локација „Cooper Standard“ у Европи на пољу конструисања и дизајна производа. Програм праксе је плаћен, такође обезбеђен превоз Београд  СМ и активна кантина у компанији. Програм би омогућио усавршавање младих стручњака из ове области, упознавање колега са различитих локација Европе и дељење практичних искустава. Програмом би били обухваћени тек дипломирани студенти и апсолвенти машинског факултета који су у току образовања имали прилике да изучавају предмете везане за конструисање, дизајнирање и познају основе раде у програмима попут AutoCad, Catia, Solid Works и слично. Cooper Standard Serbia –… више