Конкурс Фондације Косте Мигрића

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone

Обавештавају се студенти да у периоду од 24.12.2015.год. до 23.01.2016.год. могу конкурисати за добијање стипендија из средстава Фондације Косте Мигрића. Више информација можете погледати ОВДЕ.

 

Обавештење о анкетирању студената

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone

Обавештење о анкетирању студената у циљу вредновања педагошког рада наставника и сарадника у јесењем семестру школске 2015./2016. године

Поштоване колегинице и колеге студенти,
Анкету студентског вредновања педагошког рада наставника и сарадника у јесењем семестру  школске 2015./2016. године на Машинском факултету Универзитета у Београду можете обавити електронским путем у периоду почев од 28. децембра 2015. и закључно са 15. јануаром 2016. године. Анкетирање обављате пријавом на студентски сервис са вашим корисничким именом и лозинком. Анкети се приступа из менија са леве стране, преко ставке „анкета“, где се налазе линкови за попуњавање образаца за наставника и сарадника за сваки предмет који сте похађали у току семестра. Пријави испита за јануарско-фебруарски испитни рок можете приступити тек након попуњавања анкете.
Према члану 4, став 5 Правилника о студентском вредновању педагошког рада наставника и сарадника Универзитета у Београду, анкетирање је анонимно.

Комисија за организовање и спровођење поступка
студентског вредновања педагошког рада наставника и сaрадника

Свечана промоција мастер инжењера машинства као и инжењера машинства

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone

Свечана промоција мастер инжењера машинства као и инжењера машинства и уручивање диплома и додатака диплома обавиће се у СРЕДУ 23.12.2015. године у 17:00 часова у Свечаној сали 211 на другом спрату.
Молимо Вас да својим присуством укажете значај и поштовање овом свечаном и традиционалном чину.

Свечана промоција дипломираних инжењера машинства

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone

Свечана промоција дипломираних инжењера машинства и уручивање диплома и додатака диплома обавиће се у УТОРАК 22.12.2015. године у 17:00 часова у Свечаној сали 211 на другом спрату.
Молимо Вас да својим присуством укажете значај и поштовање овом свечаном и традиционалном чину.

Збирка задатака за припрему квалификационог испита за упис на МФ

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone

Нова “ Збирка задатака за припрему квалификационог испита за упис на Машински факултет у Београду“ је изашла из штампе и може се купити у Скрипратници Машинског Факултета.

Споразум о сарадњи са Електропривредом Србије

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone

Машински факултет Универзитета у Београду је, заједно са Електротехничким, Математичким, Рударско-геолошким, Правним и Економским факултетом Универзитета у Београду, свечано потписао Споразум о сарадњи са Електропривредом Србије, на основу којег ће најбољи студенти добити могућност стручне праксе и запослења у ЕПС-у. У свечаној сали Ректората Универзитета у Београду споразуме су потписали Александар Обрадовић, директор ЈП ЕПС и декани факултета.

Распоред наставе на докторским студијама

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone

РАСПОРЕД НАСТАВЕ НА ДОКТОРСКИМ СТУДИЈАМА У ЈЕСЕЊЕМ СЕМЕСТРУ ШКОЛСКЕ 2015/2016.г.
Учионица  104

Петак Субота
8:00 – 9:45 Виши курс математике

(Парцијалне диференцијалне једначине)

10:00 – 11:45 Нумеричке методе
12:00 – 13:45 Нумеричке методе
15:00 – 16:45 ОМНИР и комуникација
17:00 – 18:45 Виши курс математике

(Линеарна алгебра)

19:00 – 21:00 ОМНИР и комуникација

 

Припремна настава

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone

Важно обавештење за полазнике курса!
Због наступајућих празника, у наредном периоду настава ће се реализовати према следећем плану:
субота, 19.12.2015.г. – НЕМА наставе
субота, 26.12.2015.г. – настава се ОДРЖАВА
субота, 02.01.2016.г. – НЕМА наставе
субота, 09.01.2016.г. – НЕМА наставе
субота, 16.01.2016.г. – настава се ОДРЖАВА

Текст о оценама припремне наставе можете погледати ОВДЕ.

Предавање проф др. Д. Секулића „Пoнaшaњe тeчнoг мeтaлa и прeлaз у чврстo стaњe – Двe мултидисциплинaрнe студиje“

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone

Пoштoвaнe кoлeгиницe и кoлeгe,

Сa зaдoвoљствoм Вaс пoзивaмo нa прeдaвaњe др Душaнa Сeкулићa, рeдoвнoг прoфeсoрa Унивeрзитeтa у Кeнтaкиjу (СAД) и гoстуjућeг прoфeсoрa Maшинскoг фaкултeтa Унивeрзитeтa у Бeoгрaду, под насловом „Пoнaшaњe тeчнoг мeтaлa и прeлaз у чврстo стaњe – Двe мултидисциплинaрнe студиje“.
Прeдaвaњe ћe сe oдржaти у пeтaк, 18.12. 2015. гoдинe у 12,00 чaсoвa у сaли 513 нa 5. спрaту нa Maшинскoм фaкултeту у Бeoгрaду, ул. Крaљицe Maриje 16.
У прилoгу дoстaвљaмo aпстрaкт прeдaвaњa и крaтку биoгрaфиjу прeдaвaчa. 

Проф. др Ненад Зрнић,
продекан за међународну сарадњу