ЦИРП подржао Србију на путу Индустрије 4.0

Програм Индустрија 4.0  једна је од централних тема о којој је било речи на годишњем заседању Међународне академије за производно инжењерство (CIRP) у Паризу. Чланови водеће светске инжењерске организације за истраживања у области производног машинства, пружили су пуну поршку активностима Србије да се и простор Западног Балкана индустријализује на начин како се то већ увелико ради у великом броју земљама – користећи нове приступе и нове технологије.

Комитет ЦИРП-а  који се бави анализом и одобравањем научних конференција и стручних скупова, подржао је Међународну конференцију САД-ЕУ-Јапан-Србија/Технолошки самит  коју од 2016. године организује Машински факултет у Београду и у чијем је фокусу Индустрија 4.0.  „Србија је мапирана као једна од земаља, а МФ као један од центара, на простору Западног Балкана који континуирано и систематски организују научне и стручне скупове на ту тему,  истакао је проф. др Видосав Мајсторовић, који је као једини редовни члан ЦИРП-А из региона учествовао на заседању те организације.

Проф. Мајсторовић је представио  резултате прошлогодишње конференције која се бавила питањима  производње тзв. смарт производа и најавио план овогодишњег, трећег по реду, технолошког самита који ће бити посвећен примени модела Индустрија 4.0 у малим и средњим предузећима. Такоће је представио и рад који се односи на нове моделе и прилазе одржавања у концепту 4.0.

„Закључено је да континурано организовање оваквих скупова за Србију представља један од добрих праваца када је реч о Индустрији 4.0. Истовремено нам је сугерисано  да у конференцију укључимо и што већи број младих истраживача који се баве том облашћу,  као и предузећа која би своје пословање требало полако да преводе на концепт Индустрија 4.0“, навео је наш саговорник. Чињеница да ће на Конференцији и ове године учествовати око 15-так еминентних колега, чланова ЦИРП-а, из САД, Европе, Јапана, а по први пут и из Аустралије, набоље говори о подршци те организације нашој земљи.

Програм Индустрија 4.0 постао светски програм. После Немачке и САД, Јапан, Јужна Кореја, Кина, Тајван, Малезија и друге земље доносе своје програме индустријског развоја заснованог на тзв. internet of things, што подразумева умрежавање производних процеса и коришћење cloud i интернет технологије. У ЕУ, 14 од укупно 27 чланица, дефинисало је националне програме за Индустрију 4.0.

У почетку усмерен на индустрију, овај концепт се временом проширио и на услуге, фармацеутску индустрију, образовање… Према речима проф. Мајсторовића у ЦИРП-у се већ увелико  размишља о допуни програма инжењерског образовања за Индустрију 4.0. То је била прилика да истакнем пример МФ који, сагласно концепту Индустрија 4.0,  као посебан студијски програм од ове године уводи  ОАС – ИТ у машинству, рекао је наш саговорник, напомињући да ће у наредном периоду активности бити усмерене и на обезбеђивање лабораторијског простора за развој и практичну демонстрацију Индустрије 4.0.

„City production“ и Фабрике у космосу

Друга топ-тема о којој је ЦИРП дискутовао односила се на сајбер-физичку производњу и  концепт „city production“.  Сајбер-физичка производња је нови концепт аутоматизације машина, процеса и управљања машинама на бази „виртуелног клона“, објаснио је проф. Мајсторовић. Примера ради, наставио је, раније смо у аутомобилској индустрији имали фазе: прототип -„нулта серија“ а – испитивање, па тек онда редовну производњу. Данас није потребан  физички модел аутомобила који се испитује. Пројектовање,  моделовање, симулација и испитавање раде се у виртуелном свету, а први произведен комад аутомобила, одн. „виртуелни клон“, одмах иде купцу.

Концепт „city production“ који подразумева изградњу погона са сајбер-физичком производњом у стамбеним насељима, разматран је по први пут и добио је подршку већине чланова ЦИРП-а. Једностановно, додао је проф. Мајсторовић, технолошки развој је омогућио управљање и контролу буке, вибрација, загађења и више нема потребе да се фабрике праве килиометрима удаљене од центра града где не постоји потребна инфраструктура што битно поскупљује процес производње.

ЦИПР је по први пут разматрао и могућност производње у свемиру. Фабрике у космосу су нова ствар која, како је истакнуто, отвара безграничне могућности везане за различите ствари. Тај концепт се не доводи у питање, а акценат је стављен на решавање питања како то све направити, реализовати и управљати производњом у  безтежинском простору. Уверен сам да ће првих размишљања на ту тему бити већ следеће године, рекао је проф. Мајсторовић.

Током заседања је одржан је и низ научно-техничких комитета ЦИРП-а који обухватају различите области производног машинства, као што су машине,  технолошки системи, пројектовање, прецизно инжењерство, квалитет обрађених површина, адитивна производња, оптимизација процеса обраде и сл.

ЦИРП је најугледнија инжењерска организација за истраживања у области производног машинства у свету. Чини је 210 чланова из најразвијенијих земаља света – Северне Америке, Европе, Далеког Истока. Чланство се бира искључиво на основу научних критеријума. Сарадња за једном таквом организацијом је веома значајна, јер  омогућава увид у најновије трендове у области производног инжењерства, закључио  је на крају професор Мајсторовић.

(Извор: Машински факултет)

Седми међународни симпозијум „Индустријско инжењерство 2018“

Катедра за Индустријско инжењерство Машинског факултета Универзитета у Београду, Србија, Steinbeis Advanced Risk Technologies, Stuttgart, Germany и Иновациони центар, Машинског факултета Универзитета у Београду, Србија организују Седми Међународни симпозијум „Индустријско инжењерство 2018“.

Вештачки имунитет у производним машинама будућности

Уз напредак сензорске технологије и уз напредак напредних рачунарских метода и технологија, рађање производних машина (или генерално машина) са имунитетом, које ће се можда саме поправљати (лечити) и вакцинисати, сасвим је могуће у будућности.

Аутор: проф. др Драган Ђурђановић, Машински факултет Униврзитета у Тексасу

Савремена пракса у напредним индустријама препуна је примера где инжењери и техничари морају да воде битку са кваровима и опе­рационим проблемима које никада пре нису видели. На пример, везе у комуникационим мрежама у ау­томобилској идустрији често пате од спорадичних прекида због мно­штва фактора, као што су покрет­не машине и компоненте (роботи), абразивна околина (уља, расхлад­не течности), па и људске грешке (инсталирање мрежа зависи од људи и довољно је да се конектор не причврсти довољно, и проблем лоше везе ће се појавити).

Такви проблеми (кварови на мрежи) су инхерентно јединствени сваки пут, јер је свака мрежа јединстве­на по конфигурацији и начину на који се користи, а и озбиљност (ре­лативна фреквенца) спорадичних прекида комуникације је увек једин­ствена. Стога не постоји “претходно искуство” на основу кога би се мо­гао направити модел таквог квара и на основу кога би се такви проблем препознавали и спречавали.

Овај проблем је огроман и аутор је имао искуства са аутомобилском фабриком у којој сваки минут праз­ног хода на траци кошта више од 25000УСД, па је један такав рела­тивно баналан проблем (спорадич­на лоша веза на мрежи) довео до четири и по сата дугог застоја у про­изводњи. Инжењери су морали да појединачно проверавају чворове на мрежи, док нису нашли пробле­матични чвор јер су протоколи кому­никације такви да чвор који је извор проблема може да буде последњи чвор који детектује да нешто није у реду и да тако буде последњи акти­ван чвор на мрежи [1].

 

ФЕНОМЕН “КУЛОНОВИХ КРИСТАЛА”

Све већа и израженија софисти­цираност производних система данас чини да последице кварова превазилазе чак и горе наведен пример. На пример, у [2] можемо видети податке добијене са алата за плазма-депозицију танких дија­лектричких филмова, што је један од критичних процеса у произ­водњи микро-електронских кола. У питању је процес у коме је неопход­но одржати варијације у дебљини филма испод ангстрема, и то преко целе повшине силиконске “галете” (silicon wafer) пречника 300мм на којој се штампају полупроводничка кола.

Машина у којој се тај процес одвија је таквог нивоа софистицираности да кад један мали делић те машине не одради своју функцију саврше­но, сви системи у машини реагују на то и изгледа као да је све у ма­шини поремећено. Уз то, ти поре­мећаји су тако мали да је јако теш­ко чак и детектовати тако нешто, пре него што производ изађе из машине, па се и на мерењима уста­нови да кола у ствари не раде. (У том тренутку галета, која би треба­ла да донесе произвођачу профит који често превазилази неколико десетина хиљада долара, постаје обичан фризби и све време и хе­микалије које су уложене у процес постају ништа друго до трошак уло­жен да се тај “фриз­би” лепо пресијава на светлу). И док рад [2] елегантно решава проблем де­тектовања квара да би се производња одмах заустави­ла и предупредило прављење ве­ликог броја скупих фризбија уместо софистицираних чипова, пронала­жење разлога зашто је дошло до проблема и поправака кварова је и даље неегзактна “уметност”.

Тако, баш у том раду, последња аномалија, коју су аутори успешно детектовали коришћењем скриве­них Маркових модела, довела је до вишедневног застоја на машини, јер инжењери који одржавају ту ма­шину нису могли да пронађу извор проблема (сваки дан застоја је од­носио милионе.  Реактивна комора машине (критич­ни подсистем у коме се одвија про­цес депозиције, који су инжењери и техничари одмах осумњичили, јер је она најчешћи извор детек­товане контаминације честицама) више пута је отварана, чишћена и затварана, али су се честице из­нова и изнова појављивале чим би процес био реактивиран. На крају је телефонски разговор са доктором квантне физике (зовимо га Ђорђе – иако му то није било име) и опис “чудних формација у комори” ре­шио проблем. Наиме, Ђорђе је сви­ма ставио до знања да “цели свет зна да су то Кулонови кристали” (Coulomb crystals).

Наравно, нико осим Ђорђа никада пре тога није чуо за тај феномен. Зато није чудно да је прво била потребна мала лекција из квантне физике (препуштамо читаоцу да изгугла шта је то), после чега су инжењери пронашли проблем у си­стему доставе материјала за танки филм, што је конзистентно са поја­вом Кулонових кристала и потврди­ло је дијагнозу доктора квантне фи­зике (дакле, квар није био у комори, где су га данима тражили).

Овакве ситуације, где инжењери и оператери морају да реше про­блем који никада пре нису видели и за који нема преседана у прак­си (или само ретки појединац зна шта је проблем), све су чешћи и причињавају све више штете. Тра­диционалне методе дијагностике и одржавања не могу да реше такве ситуације, јер базирају детектовање и решавање кварова на креирању модела сваког квара и затим пре­познавању ситуација које одгова­рају том моделу (модел може бити статистички, динамички, а у скорије време, све чешће видимо моделе базиране на неуралним мрежама или експертним системима). Међу­тим, како направити модел ако се тај квар никада раније није десио (а једном кад се деси, вероватно се на исти начин више никада неће мани­фестовати)?

 

ИМУНИ СИСТЕМ КАО МОДЕЛ ЗА „ДЕТЕКТОРЕ АНОМАЛИЈА“

Одговор можда треба тражити ван машина. Можда га треба потражити у људском телу и решити га онако како наш људски имуни систем решава проблем вируса (антигена) које никада пре тога није видео. Такав један концепт се истражује у истраживачкој групи аутора овог текста [3] и успешно је тестиран у симулацијама неколико подсистема аутомобилских мотора [4,5]. Идеја је да у машини имамо флоту детектора аномалија који ће скенирати подсистеме у машини и тражити оне делове машине који не функционишу како треба.

Ти детектори у форми “лутајућих софтверскх агената” (програма који могу да се вежу за разне улазе и излазе) имају само моделе “нормалне операције” система за које се везују и могу детектовати кад ти “нормални модели” више нису валидни. Кад се детектује квар у неком подистему, тај софтверски агент, назовимо га “детектором аномалија”, остаје везан за тај подсистем и почиње да се грана и дели у више детектора аномалија који се везују за мање подподсистеме подсистема у коме је откривена аномалија.

Гранање се наставља док се детектори не прошире кроз читав подсистем који више не ради како треба, с тим што се детектори који не детектују никакав проблем више не деле, док се они који детектују аномалију даље деле све док такве поделе више нису могуће – дакле док не дођу до нивоа најмање компоненте у којој више не можемо да дефинишемо ситније подсистеме. Таква компонента може бити отпорник, вентил, сензор или нека друга јединица која се може заменити/оправити много ефикасније него велики подсистем, као што је мотор, или реактивна комора. Сви ти детектори имају само моделе нормалне операције Система и не требају им модели који одговарају аномалном (поквареном) стању, што је неопходно код традиционалних диагностицких метода и Система.

Читав процес описан у претходном пасусу личи на процес како наше тело реагује кад је нападнуто или кад се страно тело појави у њему. Главни проблем је детектовати “напад” и изоловати “нападача”. Детектори аномалија личе на антитела у нашем телу у смислу да се везују за подсистеме у машини који више не раде како треба (ти системи су антиген, или вирус због кога наша машина више не ради како треба) и кроз процес дељења кроз конституентне подсистеме Система у коме је нађена аномалија, наши детектори аномалија ће изоловати све подсистеме и компоненте у којима динамика (модел) изгледа нерегуарно. Антитела у нашем телу раде управо то – везују се за антигене (страна тела, вирусе), после чега наша бела крвна зрнца поједу све што антитела “обележе” као страно тело (кад наш имуни систем направи грешку и обележи наше сопствене ћелије, настају аутоимуни поремећаји – другим рецима, ни наш имуни систем није идеалан, али принцип по коме ради је заиста фантастичан и добро се показао у ових неколико милиона година наше еволуције).

  

„ВАКЦИНАЦИЈА МАШИНА ЈЕ ПИТАЊЕ ВРЕМЕНА

Као што је речено, аутор овог текста је већ обавио значајна истраживања у реализацији овакве визије у аутомобилским моторима, где је више незгодних кварова детектовано и локализовано у симулацијама система за доставу горива у бензинским моторима [4], или у системима за рециркулацију издувних гасова у дизел моторима [5]. Занимљиво је да аналогије са људским имуним системима иду тако далеко да праћењем рачунарског оптерећења у контролеру можемо видети и “температуру” коју аутомобилски мотор добија кад “убацимо” квар, односно вирус у њега. Чак постоји и могуцност да “вакцинишемо” машину против појединих кварова чим једна или неколико сличних машина доживе такве кварове и развију “антитела” (моделе) за те кварове. Све је то, наравно, у будућности, али не предалекој и могуће је извести барем у истраживачким лабораторијама пре но што тако нешто заживи и у свакодневном животу.

Тренутна истраживања су фокусирана на то да се оваква визија вештачких имуних система реализује у производним машинама високе технологије, као што је горе описана машина за депозицију танких филмова, или друге машине у микроелектроници и нано-технологији. Велики проблем је што су, за разлику од аутомобилских мотора, интеракције међу подсистемима у, рецимо машини за депозицију филмова, или у литографским машинама , толико дубоке и непрегледне да их је немогуће раздвојити помоћу сигнала и сензора које данас добијамо из тих машина (потребни су бољи, бржи сензори и много више њих него што је то сад случај). Због таквих комплексних и непрегледних интеракција и имамо ситуацију да изгледа као да је “све покварено” и експертско разумевање машине и феномена (или Кулонових кристала) је неопходно да се реши скоро сваки квар.

Уз напредак сензорске технологије, и уз напредак напредних рачунарских метода и технологија, рађање производних машина (или генерално машина) са имунитетом, које ће се можда саме поправљати (лечити) и вакцинисати, сасвим је могуће у будућности.

 

ЛИТЕРАТУРА:

 

  • Lei, D. Djurdjanovic, L. Barajas, G. C. Workman, J. Ni and S. Biller, “DeviceNet Network Health Monitoring Using Physical Layer Parameters”, Journal of Intelligent Manufacturing, Vol. 22, pp. 289-299, 2011.
  • Zhang, A. D. Bailey, III, and D. Djurdjanovic, “Bayesian Identification of Hidden Markov Models and Their Use for Condition-Based Monitoring,” IEEE Transactions on Reliability, Vol. 65, No. 3, pp. 1471-1482 September 2016.
  • Djurdjanovic, “Distributed Anomaly Detection for Timely Fault Remediation in Modern Manufacturing,” Reports from the National Academy of Engineering Symposium on Frontiers of Engineering, The National Academy Press, Washington, DC, pp. 29-43, 2013
  • E. Cholette, J. Liu, D. Djurdjanovic and K. Marko, “Monitoring of Complex Systems of Interacting Dynamic Systems,” Applied Intelligence, vol. 37, no. 1, pp. 60-79, 2012.
  • Cholette and D. Djurdjanovic, “Precedent-Free Fault Isolation in a Diesel Engine EGR System”, Transactions of ASME, Journal of Dynamic Systems, Measurement and Control, Vol. 134, No. 3, pp. 031007-1 – 031007-11, 2012.

(Извор: „INGENIOSUS“ – лист Машинског факултета)

NOVIMAR пројекат: Ка аутономним бродовима

Научно-истраживачки пројект NOVIMAR (NOVel Iwt and MARitime transport concepts) проучава могућности за успостављање новог концепта речног, морско-речног и приобалног транспорта бродовима који плове у конвоју (vessel train) при чему само водећи брод (lead vessel) има посаду, док је посада бродова-пратилаца (follower vessels) значајно редукована или је уопште нема. То значи да бродови имају одређен степен аутономије, односно, њима се даљински управља са водећег брода.

Пројекaт NOVIMAR се финансира из средстава Европске уније у оквиру програма подршке истраживању и иновацији Horizon 2020, а Машински факултет Универзитета у Београду једина је научно-истраживачка институција из Србије заступљена у пројекту, изјавио је проф. др Игор Бачкалов са Катедре за бродоградњу, који је и координатор пројекта испред МФ.

Међународни конзорцијум ангажован у пројекту чине 22 партнера из Холандије, Немачке, Француске, Белгије, Норвешке, Шведске, Аустрије, Мађарске и Србије, а водећи партнер је холандски Netherlands Maritime Technology Foundation (maritimetechnology.nl). Према речима проф. Бачкалова, Катедра за бродоградњу Машинског факултета учествује у истраживачким задацима пројектовања и процене сигурности бродова који треба да плове у конвоју даљински управљаних бродова. Пројект је званично почео 1. јуна 2017. и траје четири године.

Међу бродовима у конвоју веза није физичка, већ дигитална. Смањењем трошкова посаде и интеграцијом речног транспорта са морским, конвој даљински управљаних бродова принципијелно пружа значајне могућности за повећање ефикасности водног транспорта. С друге стране, овакав концепт представља велики изазов сигурности пловидбе која подједнако зависи како од техничких, пројектантских мера тако и од вештине и искуства заповедника и посаде.

(Извор: „INGENIOSUS“ – лист Машинског факултета)

Машински факултет и Министарство рада потписали Протокол о волонтирању

фото: Министарство РЗСБП

Машински факултет Универзитета у Београду један је од 10 факултета који су са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања РС потписали Протокол о сарадњи на реализацији програма волонтирања.

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић потписао је у петак, 9. марта Протокол о волонтирању са деканима Машинског факултета, Технолошко – металуршког факултета, Филозофског факултета и Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду, Правног факултета, Филозофског факултета и Факултета заштите на раду Универзитета у Нишу, Правног факултета Универзитета у Крагујевцу, Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду, Државног универзитета у Новом Пазару и Високе школе струковних студија за криминалистику и безбедност Ниш.

„Претходни програм волонтирања, који је реализован од августа 2017 са  два београдска факултета, показао се као практичан  и користан не само за волонтере – студенте већ и за запослене и то је један разлога да пројекат проширимо са факултетима из целе Србије. Дајемо пример другим државним институцијама и младим људима да кроз волонтирање стекну прва искуства у пословима за која се образују али и могућност да се запосле“, изјавио је министар Ђорђевић.

Декани свих факултета захвалили су министру Ђорђевићу и Министарству на прилици коју су пружили студентима из Србије, који ће кроз волонтирање стећи нова знања и прилику за запослење. Како кажу, студентима који желе да стичу знања и у пракси, треба свакако дати шансу да пронађу себе у пословима којима планирају да се баве и за које се образују.

(Извор: Министарство РЗБСП)

 

 

Празник математике на Машинском факултету

Јубиларно, 60. Државно такмичење из математике за ученике средњих школа, одржано је у суботу, 10. марта на Машинском факултету у Београду. Учествовало је 350 најбољих младих математичара из целе Србије. Такмичари су били су подељени  у две категорије – категорију А (за школе које раде по програму Математичке гимназије) и категорију Б (школе које раде по програму за средње школе и гимназије свих смерова).

Такмичење је званично отворио  др Војислав Андрић, председник Друштва математичара Србије које је и организатор такмичења. Ове године се навршава 150 година од рођења нашег великог математичара Михајла Петровића Аласа и уверен сам да свако од вас заслужује да понесе епитет његовог наследника и настављача, поручио је др Андрић младим математичарима. Он се посебно захвалио наставницима који, како је рекао, својим личним ангажовањем у раду са талентованим ученицима у великој мери доприносе да математика у Србији заузме место које заслужује и буде основа даљег развоја природних и техничких наука у нашој земљи, као и друштва у целини.

Учеснике такмичења je поздравио  и пожелео им добродошлицу, проф. Др Радивоје Митровић, декан Машинског факултета. Он је изразио задовољство што је МФ домаћин јулбиларног 60-тог такмичења из математике, научне дисиплине која је, како је навео, кључна за студије машинства. Представљајући организациону структуру студија, он је указао да на МФ постоје основне, мастер и докторске академске студије и 21 студијски програм којима су обухваћени сви сегменти машинског инжењерства – од фундаменталних, као што је производно машинство, до примењиних попут биомедицинског инжењерства, дизајна у машинству и МИТ-а (машинство и информационе технологије). До сада смо имали јединствене студије на основним академских студијама, а од ове године, што је једна од најважнијих новина на Машинском факултету, уводимо и ОАС – Информационе технологије у машинству, као одговор на технолошке изазове које доноси Четврта технолошка револуција, нагласио је проф. Митровић.

Са пропозицијама такмичења учеснике је упознао Др Бојан Башић, председник Државне комисије за математичка такмичења средњошколаца. Док су  ученици радили задатке, Друптво математичара Србије за наставнике пратиоце организовало мини семинар.

Срђан Огњановић, директор МГ:  Математика је наука будућности, треба улагати у таленте

Математика је наука 21. века и будућности, а наша будућност су 350 најталентованијих младих математичара –  учесника 60. Републичког такмичења за средњошколце, рекао је у изјави за сајт МФ, директор Математичке гимназије у Београду Срђан Огњановић. Зато, нагласио је, треба улагати у талентовану децу и подржати њихов даљи развој.

Наш саговорник је мишљења да су такмичења веома важна за ученике, јер је то један од начина да своје знање упореде са знањем својих вршњака и  сагледају на ком су нивоу. Такође су важна и за саме школе, које кроз ту спољашњу евалуацију могу да сагледају квалитет свог рада. То, међутим, према његовим речима није најважније. Приоритет је да од својих ученика створимо комплетне личности, младе људе који ће бити свестрано образовани и заинтересовани да се развијају и у другим областима.

Господин Огњановић подсећа да је математика научна дисциплина кључна за студије машинства. У основи науке о машинству 80 одсто је  математика. Машински факултет се последњих десетак година модернизовао. Увео је много иновација и има веома интересантне смерове који укључују информатику и програмирање, вештачку интелигенцију и сл.  Сви који се одлуче да студирају МФ донеће праву одлуку, јер је то факулет будућности, наглалсио је на саговорник.

Таленат сам по себи није гарант за успех, потребно је да га неко препозна и правилно усмери. Математичка гимназија у Београду  је најбољи пример, о чему говоре и златне медаље надарених ученика на светским такмичењима.  На недавно одржаном међународном такмичењу у Букурешту, које је припремно за олимпијаду, тим Математичке гимназије је постигао завидан успех пласирајући се међу првих десет екипа. Реч је о веома значајном такмичењу на које се позивају само најбоље земље.  Наш тим је ове године био успешнији него раније, што значи да припреме иду добро и да на предстојећој олимпијади можемо очекивати добре резултате, закључио је господин  Огњановић.

Војислав Андрић, председник ДМС: Такмичења негују научни подмладак

Државно такмичење из математике и слична надметања представљају сјајну припрему најталентованијих ђака за бављење науком и у томе је њихов значај, изјавио у разговору за сајт МФ председник Друштва Математичара Србије др Војислав Андрић. Нагласивши да је неговање научног подмлатка један од основних разлога због чега се такмичења организују, он је у прилог томе навео податак да су ранији учесници данас углавном професори универзитета, истакнути истраживачи и врхунски стручњаци у привреди и то не само у Србији, него и у иностранству.

Говорећи о активностима Друштва математичара Србије наш саговорник је поред организације такмичења истакао и рад на унапређењу наставе из математике и популаризацији те научне дисциплине, пре свега, међу младима. ДМС у једној школској години организује 25 такмичења из математике и информатике за основце и средњошколце на општинском, окружном (градском) и државном нивоу, а организује и селекциона такмичења за учешће наших ученика на међународним математичким такмичењима и олимпијадама.  Управно нас у четвртак очекује међународно математичко такмичење „Кенгур“ које ће се одржати у целом свету у исто време, нагласио је др Андрић.

О томе како се дошло на идеју да се јубиларно такмичење младих математичара одржи баш на Машинском факултету, наш саговорник је рекао да је то био један од предлога изнетих на скупу који је управа МФ недавно организовала са директорима средњих школа и гимназија.  Тада смо разговарали о томе на који начин би директори школа могли да помогну у информисању ученика о активностима факултета и један од предлога је био да МФ упозна ученике са својом делатношћу тако што ће бити домаћин такмичења. Надам се да ће примером МФ поћи и други универзитети и факулети универзитети и да ћемо већ следеће такмичење организовати у Новом Саду, Нишу, Крагујевцу, закључио је др Војислав Андрић.

 

(Извор: Машински факултет)

Београдски дани инжењера – EBEC Challangе 

Једанаесто издање манифестације Београдски дани инжењера – EBEC Challange званично је отворено у четвртак, 8. марта у Свечаној сали Машинског факултета у Београду. Отварању су присуствовали представници Универзитета у Београду, компанија, као  и учесници такмичења EBEC Challenge Београд.

Поздрављајући присутне, председник Савета МФ, проф. др Александар Јововић указао је на значај неформалног образовања које студенти добијају кроз овакве пројекте. Главни организатор пројекта Петар Стевановић истакао је колико су тимски дух и заједништво важни при организовању оваквих пројеката, а председник организације, Стефан Вукомановић, представио је све пројекте које БЕСТ Београд организује.

Београдске дане инжењера већ једанаест година организује Удружење студената технике Европе – БЕСТ Београд. У склопу овог догађаја, одржава се и EBEC Challange, локална рунда Европског БЕСТ инжењерског такмичења, које се одвија на локалном и регионалном нивоу. Такмичење је намењено студентима техничко-технолошких и природно-математичких факултета који желе да у две категорије такмичења Тимски дизајн и Студија случаја, ставе на тест своје знање и идеје.

Такмичари ће покушати да реше два различита типа инжењерских проблема – пројектовање и конструисање прототипа уређаја задате намене, односно пословни проблем где ће корстити знања из области инжењерства и менаџмента. Победници такмичења отпутоваће на регионалну рунду такмичења, која ће се ове године одржати у Нишу.

Поред локалне рунде EBEC Challange такмичења, на данима пројекта одржавају се радионице и радионице за усавршавање личних вештина и Сајам науке. Циљ Београдских дана инжењера је да студентима пруже шансу и мотивацију да направе прве кораке у свету инжењерских проблема, и кроз решавање задатака развију њихов тимски дух, креативност и флексибилност.

Пети Kонгрес студената технике 2018  од 15. до 18. марта на Златибору

Савез студената Машинског факултета у сарадњи са Савезом студената Рударско геолошког факултета организује пети Конгрес студената технике на тему „Потенцијал савремених информационих технологија“. Конгрес ће се одржати од 15 – 18.марта у Конгресном центру Ратко Митровић на Златибору. Циљ Конгреса је подизање свести студената техничких факултета о значају различитих аспеката енергетског, информационог и геолошког потенцијала за напредак и развој нове технологије.   Конгрес такође има за циљ информисање, едуковање и умрежавање младих који ће у будућности моћи да стечена знања примене  у перспективним занимањима на којима се заснива напредак привреде Републике Србије.

О свим актуелним и значајним темама учеснике ће упознати, кроз низ предавања и радионица, професори Машинског, Рударско-Геолошког факултета као и остали професори Београдског Универзитета, представници Министарства рударства и енергетике и представници водећих компанија из ове области. Међу предавачима са  Машинског факултета су доц. др Емил Вег, доц. др Огњен Пековић, доц. др Горан Воротовић. Предавања ће одржати и представници компанија Горење, Атлантик групе и многи други.

Конгрес студената технике је основан је 2014. године са циљем да промовише техничке науке и истовремено окупи студенте техничких факултета у Србији како би проширили и стекли нова знања из области, која у будућности могу да буду од великог значаја за развој и унапређење привреде Републике Србије. Конгрес такође има за циљ информисање, едуковање и умрежавање младих који ће у будућности моћи да стечена знања примене  у перспективним занимањима на којима се заснива напредак привреде Републике Србије.

У складу са водећим светским трендовима на пољу разних технологија, поред едукативних предавања, учесници конгреса имали су прилику  да виде како се на практичан начин  примењују савремене технологије. Као предавачи, радо су се одазивали  стручњаци из ресорних министарстава, еминентни професори Универзитета као и представници најуспешнијих компанија.  Концепт скупа, који подразумева разматрање најактуелних тема из техничко-технолошких наука привукао је велики број факултета – учесника Конгреса, који из године у годину расте.

(Извор: Машински факултет)

 

МФ домаћин 60-тог, јубиларног Државног такмичења из математике

Јубиларно, 60. Државно такмичење из математике за ученике средњих школа у Републици Србији, одржаће се у суботу, 10. марта 2018. године, на Машинском факултету у Београду.  Свечано отварање предвиђено је у 09:30 у великом амфитеатру МФ.

(Извор: Машински факултет)

Гост МФ: др Салахудин Ахмед, ONR Global, Лондон

“Programmatic Support of Scientific Research by the US Office of Naval Research Global”, тема је предавања које ће у среду, 14. марта у 12 часова у Свечаној сали 211 одржати др Салахудин Ахмед, директор за научно-истраживачку делатност Глобалне агенције за морнаричка истраживања САД  (ОNR Global) , са седиштем у Лондону.

У оквиру предавања, др Ахмед ће представити конкретне финансијске инструменте којима ONR подржава истраживачки рад, а говориће и о  научно-истраживачким активностима које долазе у обзир за финансирање. Предавање ће бити посебно интересантно за истраживаче који се баве механиком флуида, чврстоћом конструкција, нумеричким методама, науком о материјалима, акустичним и електромагнетним својствима различитих средина итд. Више о предавању можете погледати овде.

(Извор: Машински факултет)