Нова унапређења у академска звања

Свечаним уручењем решења о унапређењу у академска звања, Машински факултет је постао богатији за 12 редовних, 7 ванредних професора и 6 доцента. На тај начин настављена је вишедеценијска традиција факултета у којој су иновативни научни рад и стручност на првом месту.

У звање редовних професора унапређени су др Александар Венцл, др Оливера Поповић,  др Драган Александрић, др Игор Балаћ, др Оливера Јеремић, др Небојша Петровић, др Душан Петровић, др Момчило Дуњић, др Александар Симоновић, др Лидија Матија, др Марко Милош и др Мирјана Мисита, а у звање ванредних професора др Владимир Буљак, др Иван Благојевић, др Молош Ђукић,  др Снежана Милићев, др Вера Павловић, др Драган Додер и др Зоран Стаменић. Звање доцента добили су др Александра Сретеновић, др Милица Петровић, др Даворка Јандрлић, др Јелена Мунћан, др Душан Тодоровић, и др Тијана Весић Павловић.

Избор у нова звања је најбоље признање и потврда вашег успеха на професионалном плану, рекао је декан Машинског факултета проф. др Радивоје Митровић и изразио очекивање да ће нова генерација професора и доцената значајно допринети унапређењу образовног и научног рада на МФ.

Нагласивши да убрзани технолошки развој доноси суштинске промене у све сегменте друштва, проф. Митровић је указао да нову генерацију професора очекује једно ново време које захтева другачији приступ образовању инжењера , од којих се очекује да поред базних инжењерских знања у области машинства, поседују и знања интегрисана најновијим ИТЦ технологијама.

У том смислу, додао је, прва и основна мисија је подизање квалитета наставе. Важно је да схватимо да је време реинтерпретације прошло и да је акценат на интерактивном повезивању, динамичкој провери усвојених знања и подстицању студената на размишљање и решавање проблема. Друга важна мисија МФ је унапређење квалитета научноистраживачког рада. То, према речима проф. Митровића, подразумева коришћење властите базе знања и искустава, али и њихову константну надоградњу знањима из других дисциплина. Сарадња са привредом и међународна научна сарадња су такође високо на листи приоритета. И то је оно на чему темељимо даљи развој Машинског факултета. Носиоци тог развоја сте управо ви, нова генерација професора, којој искуство и подршка старијих колега треба да дају  „ветар у леђа“ да се постављени циљеви и остваре, а МФ постане видљив на светској универзитетској мапи, поручио је на крају проф. Митровић.

Свечаном уручењу именовања у нова академска звања присуствовали су продекан за наставу, проф. др Љубодраг Тановић и продекан за финансије, проф. др Цветко Црнојевић, као и  колеге и сарадници.

(Извор: Машински факултет)

Bookmark the permalink.

Comments are closed.