ИРМЕС 2017: У знаку Индустрије 4.0 – Могућности и изазови за државе региона

ИРМЕС 2017 – Осма међународна конференција “Истраживање и развој машинских елемената и система” одржана је под покровитељством асоцијације АДЕКО (Асосцијација за дизајн, елементе и конструкције) од 7. до 9. септембра у Требињу у Републици Српској. Ове године Конференција је окупила више од 150 учесника – представника научне заједнице и привреде из региона и света, а акценат је стављен на унапређење машинских елемената и система у енергетици.

Током тродневног скупа, кроз 13 сесија је презентовано више од 85 научних радова. На конференцији су учествовали представници Универзитета у Београду, који су презентовали 15 научних радова. Од тога, 13 радова су представили истраживачи Машинског факултета у Београду.

Конференцију је отворио декан МФ у Београду, проф. др Радивоје Митровић, као председник Научног одбора конференције и председник Координационог тела асоцијације АДЕКО. Он је у свом уводном излагању посебно указао на евидентне трендове у области развоја машинских елемената и система од почетка 21. века до данас.

У оквиру Конференције одржан је и веома посећен панел на тему “Индустрија 4.0 – Могућности и изазови за земље региона. Основ за дискусију била је презентација проф. др Радивоја Митровића, који се у свом излагању посебно осврнуо на изазове које модел Индустрија 4.0 ставља пред актуелни систем образовања инжењера. С тим у вези, он је указао на неопходност анализе не само потреба академске заједнице, него и исхода образовања инжењера у 21, веку, које у наредном периоду треба да обезбеде нови и модернизовани студијски програми техничких факултета.

С обзиром да је Република Србија прва земља у региону која је, кроз низ панела и скупова, као што је Међународна конференција САД-ЕУ-Јапан-Србија/ Технолошки Самит , иницирала дефинисање оквира националног Програма Индустрија 4.0, панел у Требињу био је прилика да се и научна заједница из осталих држава региона укључи у расправу о овом Програму.

У оквиру овогодишњег ИРМЕС-а, одржана је и посебна секција конференције „Хидро и термо електране“ у оквиру које је организовано такмичење студентских тимова у изради и пројектовању функционалног модела мини хидроелектране. Основни критеријум за вредновање квалитета пројекта је излазна снага електричне енергије, као и дизајн конструкције, трошкови реализације, иновативност, инвентивност…

Радови студената Машинског факултета у Београду – Јована Илића и Милоша Крунића, на челу са ментором др Иваном Божићем, привукли су значајну пажњу Комисије за вредновање студентских радова. Квалитет њиховог решења је оцењен високо, чиме су се стекли услови да њихов рад, уместо у студентској, буде изложен у секцији у којој излажу афирмисани академски стручњаци.

Конференција ИРМЕС 2017 је затворена редовним годишњим састанком АДЕКО асоцијације, на којем су испланиране даље активности у раду асоцијације и постигнути начелни договори о одржавању следеће ИРМЕС конференције – 2019. или 2020. године.

(Извор:Машински факултет)

Bookmark the permalink.

Comments are closed.