Србија иште ИТ инжењере

Информационе технологије су најбржи растући сегмент економије Србије. О томе најбоље говори податак да ИТ сектор расте годишње 10 одсто, а сектор развоја софтвера чак 20. Према подацима Агенције за привредне регистре у Србији су од поццетка године отворене 1.402 фирме које се баве ИТ услугама. Када је реч о извозу ИТ услуга, подаци Народне банке Србије показују да је за протеклих пет месеци, извоз телекомуникационих, компјутерских и информацијских услуга износио је 333 милиона евра, ссто је 21 одсто виссе у односу на исти период претходне године.

Стручна јавност је сагласна да је ИТ сектор шанса коју Србија не сме да пропусти. Развој ИТ подстиче И развој других индустријских грана и привреде у целини. Међутим, да би се обезбедио даљи раст тог сектора неопходно је вишеструко повећање ИТ стручњака у свим инжењерским гранама. Србији већ сада недостаје око 20 хиљада стручњака тог профила.

Влада Србије је препознала ИТ сектор као један од кључиних носилаца убрзаног развоја Србије. Крајем прошле године донет је Акциони план за помоћ ИТ сектору, а пре пар дана формиран је и Савет за иновационо предузетништво и информационе технологије.

Држава планира да у наредним годинама уложи 50 милиона евра у развој инфраструктуре у оквиру подршке даљем развоју ИТ сектора и иновационе делатности. Приоритет је успостављање ближе сарадње привреде и научно-истраживачких институција И факултета. То подразумева стварање повољнијег амбијента за развој иновативних и технолошких стартапова, првенствено кроз унапређење законодавног оквира, пореске политике и олакшаног финансирања које ће подстаћи развој иновативног предузетништва пре свега код младих. Изградња научно-технолошких паркова у већим градовима Србије је само један од механизма који ће отворити нове перспективе за даљи развој науке и примену научно-истраживачких решења у привреди.

Међутим, будућност ИТ сектора директно зависи од броја стручњака и од њиховог квалитета. Зато је образовање кадрова у врху приоритета.Током претходне године почео је амбициозан пројекат подизања квоте за упис студената на техничке факултете за 20 одсто и на тај начин омогућен упис 713 нових студентата.

Држава је обезбедила и све техничке услове како би од 1. септембра ђаци петих разреда основних школа широм Србије могли да да похадјају нови обавезни предмет – Информационе технологије. Следеће године, фокус владе биће на средњим и средњим техничким школама.

Остале земље у свету значајно предњаче у образовању младих у области ИТ-ја стварајући кадар који помаже развоју њихове ИТ индустрије и повећавању броја и величине ИТ компанија. Европска процена је да ће на нивоу континента 2020. године бити потребно чак 825.000 стручњака у области информационо-комуникационих технологија. У том смислу, унапређење образовног система остаје основни приоритет на коме се мора темељно радити како би се осигурала будућност ИТ индустрије у Србији.

(Извор: Машински факултет)

Bookmark the permalink.

Comments are closed.